Ny fjärrvärmeledning mellan Bankeryd och Habo

Under 2022 inledde Habo Energi, Jönköping Energi och Habo kommun ett samarbete som innebär att våra två fjärrvärmesystem kommer kopplas ihop mellan Kärnekulla och Bankeryd. Samtidigt sker en utbyggnad av fjärrvärmenätet i Habo tätort. Satsningen kommer att bli en ekonomiskt och miljömässigt fördelaktig lösning. I samband med arbetet lägger Habo kommun nya vattenledningar för att förstärka och trygga framtida vattenförsörjning för Habo tätort.

Habo tätort och delar av Bankeryd påverkas av arbetet 

Arbetet kommer att delas upp i olika etapper längs med sträckan mellan Bankeryd och Habo. Jönköping Energi ansvarar för projektet och samordnar med Habo Energi och Habo kommun. Med start vecka 32 , 2022 påbörjades arbetet  i Habo tätort, ett arbete som snart är slutfört.  Under januari - november 2023 påbörjas nya etapper i området runtomkring Fiskebäck och Kärnekullavägen i Habo. Det kommer innebära störningar i trafiken och för berörda i området.  Bil,- cykel- och gångvägar kommer att ledas om medan arbetet pågår.  Vi vill redan nu be om ursäkt för att arbetet kommer att innebära störningar och vi försöker minimera störningarna så gott det går. Vi ber dig att respektera gällande avstängningar och följa skyltning för omledning. Det är dels för din egen säkerhet men också för att arbetet ska gå så smidigt som möjligt.

 

Fortsatt arbete Fiskebäck och Kärnekullavägen 

Arbete med fjärrvärme- och vattenledning kommer att pågå i Fiskebäck och på Kärnekullavägen från vecka 32-49. 

 

Tillfällig infart till Vättervygatan 

Gult streck kommer att vara infarten till området under tisdag-onsdag 19-20 september, då vi måste gräva förbi infarten tilll Vättervygatan.


Infart 19-20m sep.PNG

 

Fiskebäck och Kärnekullavägen v 32-39 

En del av Kärnekullavägen kommer att vara helt avstängd under perioden vecka 32 -39 se den röda linjen på kartan. Vänligen följ anvisningar på plats.

 

GC_avstängd.JPG

 

Omledning av biltrafik kommer gå fram enligt den blå linjen på kartan. 

 

ettap1_omledning_trafik_2023.jpg

 

Del av Kärnekullavägen avstängt vecka  40-46

Delar av Kärnekullavägen kommer att vara helt avstängd under perioden vecka 40-46 och kommer gå fram enligt den röda linjen på kartan. Fastigheter utmed sträckan kommer kunna nås av ägare och samhällstjänster.

Vi kommer låta GC-trafik och mopeder komma förbi sträckan åt båda håll. Trafik till och från Vättervygatan och Ekebacken kommer vecka 40-46 ske från söder, markerat i gult.
 

Helavstängt v 40-46.PNG


Vart kan jag vända mig med synpunkter?

Har du synpunkter eller frågor är det enklast att du vänder dig direkt till någon av våra projektledare för byggnationen.

Byggprojektledare

Mikael Andersson
E-post: mikael.andersson@bsv.se

Telefon: 070-567 67 16

Projektansvarig

Svante Berglund
E-post: svante.berglund@jonkopingenergi.se

Telefon: 036-10 32 43

Ett samarbetsprojekt mellan: 
logotyper_hemsida_2778x500px.png

Habo Kommun 
Habo Energi