Miljövärden för fjärrvärme

Vår fjärrvärme är ett hållbart alternativ för uppvärmning. Miljövärden kan du använda för att följa upp miljöprestanda och resultat över tid.

Ronny, servicetekniker för fjärrvärme
Ronny, servicetekniker för fjärrvärme

Jönköping Energi rekommenderar att miljövärdena används för att följa upp resultat av den historiska utvecklingen. 
 

När det gäller beslut om nya investeringar eller förändringar i fastighetens uppvärmning rekommenderar vi en diskussion med våra säljare kring vårt klimatbokslut
 

Jönköping Energi använder ett verktyg från Energiföretagen Sverige för att beräkna miljöprestanda i fjärrvärmen. Mer information om metoden för miljövärdering av fjärrvärmen finns på www.energiforetagen.se.

Miljövärden för Jönköpings fjärrvärmenät 2022  

Jönköping Energi har många projekt i gång för att ytterligare sänka vår klimatpåverkan och ersätta den sista lilla andelen olja.  Under 2022 har vi fortsatt byta ut fossil olja till bioolja. Vi har också fått ett tillstånd om att höja lasten på vår biobränslepanna på Torsvik.  Läs mer om vårt klimatlöfte och hur vi vill nå klimatmålen. 
 

Resursanvändning

2022

2021

Primärenergifaktor 0,13 0,15
Emission av växthusgaser:    
Förbränning 56,5 g CO2 ekv./kWh    56,4 g CO2 ekv./kWh
Transport och produktion av bränslen  5,2 g CO2 ekv./kWh 5,0 g CO2 ekv./kWh
Andel fossila bränslen 1,0 % 1,5 %

Fördelning tillförd energi till fjärrvärmeproduktion Jönköping 2022

När vi producerar fjärrvärme för Jönköping använder vi följande energikällor; 34,5 procent avfall, 40,9 procent träbränslen, 18,4 procent rökgaskondensering från avfall och träbränsle, 0,4 procent värme från värmepumpar, 1,0 procent fossil eldningsolja, 1,0 procent förnybar olja och 3,8 procent förnybar el till värmepumpar och drift av anläggningar och nät.

 

Miljövärden_fjärrvärme_Jönköping_2022.png

 Nätspecifik information Jönköping

Levererad värme

712 GWh

Producerad el

246 GWh

Total tillförd energi till värmeproduktion   

737 GWh

- varav el     

28 GWh

Ursprungsspecificerad el   

Ursprungsmärkt förnybar från biobränslen

Klimatpåverkan för använd el           

0 g CO2 ekv./kWh

Andel fossilt för använd el   

0 %

Primärenergifaktor för använd el

2,0

Biobränslen som omfattas av hållbarhetsbesked

Typ av bränsle

Ursprung (land)

Träbränslen

 

Restprodukter från skogsbruk

Sverige

Restprodukter från sågverk

Sverige

Avfall

 

Verksamhetsavfall

Sverige, Norge, Storbritannien, Irland, Tyskland

Kommunalt avfall

Sverige

Bioolja

 

Bioolja från restprodukter MFA

Tyskland och Sydafrika

Biodiesel RME

Sverige och Danmark

 

 

Miljövärden för Gränna fjärrvärmenät 2022 

Här är miljövärden för fjärrvärmenätet för Gränna.

Resursanvändning

2022 2021
Primärenergifaktor 0,13 0,14
Emmission av växhusgaser:    
Förbränning

10,9 g CO2 ekv./kWh

11,1 g CO2 ekv./kWh
Transport och produktion av bränslen 9,1 g CO2 ekv./kWh 9,4 g CO2 ekv./kWh
Andel fossila bränslen: 1,5 % 1,5 %

 

Fördelning tillförd energi till fjärrvärmeproduktion Gränna 2022

När vi producerar fjärrvärme för Gränna använder vi följande energikällor; 86,5 procent träbränsle, 12,0 procent rökgaskondensering från träbränsle samt 1,6 fossil eldningsolja. 

Fjärrvärmeproduktion_Gränna_2022.png

 

Nätspecifik information Gränna

Levererad värme

12 GWh

Producerad el

0 GWh

Total tillförd energi till värmeproduktion   

17 GWh

- varav el     

0,4 GWh

Ursprungsspecificerad el   

Ursprungsmärkt förnybar från biobränslen

Klimatpåverkan för använd el           

0 g CO2 ekv./kWh

Andel fossilt för använd el   

0 %

Primärenergifaktor för använd el

2,0

 

Fjärrvärme för privatpersoner | Fjärrvärme för företag | Vi har byggt ny fjärrvärmeledning