Miljövärden för fjärrvärme

Vår fjärrvärme är ett hållbart alternativ för uppvärmning. Miljövärden kan du använda för att följa upp miljöprestanda och resultat över tid.

Ronny, servicetekniker för fjärrvärme
Ronny, servicetekniker för fjärrvärme

Jönköping Energi rekommenderar att miljövärdena används för att följa upp resultat av den historiska utvecklingen. 
 

När det gäller beslut om nya investeringar eller förändringar i fastighetens uppvärmning rekommenderar vi en diskussion med våra säljare kring vårt klimatbokslut
 

Jönköping Energi använder ett verktyg från Energiföretagen Sverige för att beräkna miljöprestanda i fjärrvärmen. Mer information om metoden för miljövärdering av fjärrvärmen finns på www.energiforetagen.se.

Miljövärden för Jönköpings fjärrvärmenät 2023  

Jönköping Energi har många projekt i gång för att ytterligare sänka vår klimatpåverkan och ersätta den sista lilla andelen olja.  Under 2023 har vi fortsatt byta ut fossil olja till bioolja. Vi har också tagit ett stort steg framåt genom att höja effekten på vår biobränslepanna på Torsvik. Läs mer om vårt klimatlöfte och hur vi vill nå klimatmålen. 

Resursanvändning

2023

2022

Primärenergifaktor 0,13 0,13
Emission av växthusgaser:    
Förbränning 60,3 g CO2 ekv./kWh    56,5 g CO2 ekv./kWh   
Transport och produktion av bränslen  4,5 g CO2 ekv./kWh 5,2 g CO2 ekv./kWh
Andel fossila bränslen 0,2 % 1,0 %

Fördelning tillförd energi till fjärrvärmeproduktion Jönköping 2023

När vi producerar fjärrvärme för Jönköping använder vi följande energikällor; 32,5 procent avfall, 38,9 procent träbränslen, 22,1 procent rökgaskondensering från avfall och träbränsle, 1,3 procent värme från värmepumpar, 0,2 procent fossil eldningsolja, 0,9 procent förnybar olja och 4,0 procent förnybar el till värmepumpar och drift av anläggningar och nät.

Fördelning tillförd energi till fjärrvärrmeproduktion Jönköping 2023.png

 Nätspecifik information Jönköping

Levererad värme

765 GWh

Producerad el

170 GWh

Total tillförd energi till värmeproduktion   

831 GWh

- varav el     

33 GWh

Ursprungsspecificerad el   

Ursprungsmärkt förnybar från biobränslen

Klimatpåverkan för använd el           

0 g CO2 ekv./kWh

Andel fossilt för använd el   

0 %

Primärenergifaktor för använd el

2,1

Biobränslen som omfattas av hållbarhetsbesked

Data från 2023:

Typ av bränsle

Ursprung (land)

Träbränslen

 

Restprodukter från skogsbruk

Sverige, Norge Lettland

Restprodukter från sågverk

Sverige, Norge

Avfall

 

Verksamhetsavfall

Sverige, Norge, Tyskland, Italien, Storbritannien, Irland

Kommunalt avfall

Sverige, Norge

Bioolja

 

Bioolja från restprodukter MFA

Tyskland, Nederländerna, Storbritannien, Ungern, Ukraina
Biodiesel RME

Sverige, Danmark, Tyskland

 

 

Miljövärden för Gränna fjärrvärmenät 2023

Här är miljövärden för fjärrvärmenätet för Gränna.

Resursanvändning

2023 2022
Primärenergifaktor 0,15 0,13
Emmission av växhusgaser:    
Förbränning

16,4 g CO2 ekv./kWh

10,9 g CO2 ekv./kWh

Transport och produktion av bränslen 10,2 g CO2 ekv./kWh 9,1 g CO2 ekv./kWh
Andel fossila bränslen: 2,6 % 1,5 %

 

Fördelning tillförd energi till fjärrvärmeproduktion Gränna 2023

När vi producerar fjärrvärme för Gränna använder vi följande energikällor; 85,2 procent träbränsle, 10,2 procent rökgaskondensering från träbränsle, 2,6 procent fossil eldningsolja samt 2,0 procent förnybar el för drift av anläggningar och nät. 

Fördelning tillförd energi till fjärrvärmeproduktion Gränna 2023.png

 

Nätspecifik information Gränna

Levererad värme

12 GWh

Producerad el

0 GWh

Total tillförd energi till värmeproduktion   

19 GWh

- varav el     

0,4 GWh

Ursprungsspecificerad el   

Ursprungsmärkt förnybar från biobränslen

Klimatpåverkan för använd el           

0 g CO2 ekv./kWh

Andel fossilt för använd el   

0 %

Primärenergifaktor för använd el

2,1

 

Fjärrvärme för privatpersoner | Fjärrvärme för företag | Vi har byggt ny fjärrvärmeledning