Vi är en schysst elhandlare

Det är viktigt att du som kund känner dig trygg i valet av Jönköping Energi som elhandelsleverantör. Vi jobbar ständigt med att utveckla lösningar som förbättrar och förenklar för dig som kund.

Logo_schysst-elhandel.jpg

Vi har alltid varit schyssta och arbetar ständigt mot vår vision ”En god kraft för ett gott samhälle”. Ett bevis och en garanti för att vi är en schysst och pålitlig elhandlare är att vi är certifierade enligt branschorganisationen Energiföretagens certifiering Schysst elhandel. Som certifierad elhandlare uppfyller vi 18 kundlöften. Du som kund ska alltid kunna känna dig helt trygg och det ska vara tydligt vad du köper och vad det innebär.

Här är exempel på hur vi uppfyller några av de kundlöften som krävs för att vara certifierad med Schysst elhandel.

 

Särskild hänsyn till utsatta kunder

Vi ingår aldrig avtal med konsumenten om det finns anledning att anta att konsumenten brister i möjligheten att förstå innebörden och konsekvenserna av att ingå ett elhandelsavtal.


Tydlig avsändare
Vi har alltid Jönköping Energi AB som tydlig avsändare i all vår kommunikation, avtal och fakturor.


Enkel och korrekt beskrivning av produkten
För dig som kund ska det framgå tydligt vilken produkt och/eller tjänst som vi erbjuder. Innan du ingår avtal med oss ska du få en enkel och korrekt beskrivning av produktens/tjänstens huvudsakliga innehåll.


Tydlig och rätt prisinformation
Vi är alltid tydliga med vilket pris som gäller för ditt avtal. Du som kund ska kunna förstå vilka komponenter i elpriset som kan förändras under avtalstiden och vilka fasta påslag som tillkommer. I det fall priset inte kan anges i förväg ska det tydligt och klart framgå hur priset beräknas.


Vad är Schysst elhandel?

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige med syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. DNV-GL Business Assurance utfärdar certifikaten och kontrollerar att certifierade företag lever upp till de uppställda kraven.

 

Populära elhandelsavtal

 • Rörligt pris

  Rörligt pris

  Visa
 • Fast pris 1 år

  Fast pris 1 år

  Visa
 • MIX 50/50 1 år

  MIX 50/50 1 år

  Visa
 • Rörligt timpris

  Rörligt timpris

  Visa