Frågor och svar om fjärrvärme

Fjärrvärme är i grunden väldigt enkelt. Men det kan finnas frågor eller funderingar. Här ger vi svar på de vanligaste frågorna.

Hur fungerar fjärrvärmecentralen?

I stort sköter fjärrvärmecentralen sig själv. Men ibland kan du behöva göra enkla inställningar eller felsöka om det inte fungerar, här hittar du mer information om din fjärrvärmecentral.

Vilka är fördelarna med fjärrvärme? 

Fjärrvärme är ett underhållsfritt och prisvärt uppvärmningsalternativ, och dessutom ett bra val ur miljösynpunkt. Vi har mycket hög driftsäkerhet och du som villakund har alltid 20 års fri service och reservdelar om du har köpt din fjärrvärmecentral av Jönköping Energi. 

Är fjärrvärme dyrare än andra värmealternativ? 

Nej, däremot kommer dina kostnader variera en del under året. Fjärrvärme kostar mer under den kalla årstiden, men nästan inget under den varma. Investeringskostnaden är låg i jämförelse med andra alternativ. Även driftskostnaderna tål att jämföras. Vi förklarar gärna mer i detalj hur det fungerar och hjälper dig att räkna på hur just dina kostnader kan se ut. 

Tjänar miljön på att jag byter till fjärrvärme?  

Ja absolut, eftersom vi använder hushållsavfall och rester från skogen för att göra värme och el. Det är ett smart sätt att ta tillvara på resurser som annars hade gått till spillo.

Är fjärrvärme REKO?  

Vår fjärrvärme är Reko-certifierad sedan våren 2006. Branchorganisationen Svensk Fjärrvärme har tagit fram en kvalitetsmärkning för fjärrvärmeleverantörer - Reko fjärrvärme.

 

Nyckelord är öppenhet, jämförbarhet och förtroende. Kraven har utarbetats efter diskussioner med representanter för fjärrvärmens stora kunder: SABO, HSB Riksförbund, Riksbyggen, Fastighetsägarna Sverige och Hyresgästföreningens Riksförbund.

 

Här är några av de krav som ställs för certifieringen:

 

 • Fjärrvärmeverksamheten ska särredovisas ekonomiskt.
 • Information om verksamheten ska publiceras och lämnas till Svensk Fjärrvärme.
 • Avtal ska finnas mellan kund och leverantör.
 • En publik prislista ska finnas
 • En rekommendation är att prisförändringar helst inte sker oftare än en gång per år.
 • Kunden ska ha möjlighet att köpa enbart delar av sitt värmebehov.
 • Leverantören ska årligen inbjuda sina kunder till informationsmöte.
 • Leverantören ska aktivt verka för kundforum.
 • Leverantören ska avisera planerade störningar.
   

Hur är jag skyddad från prishöjningar? 

Vi har inte höjt priset på fjärrvärme de senaste sex åren och det är vår strävan att hålla jämna nivåer. Vi finns på den öppna marknaden vilket gör att vi håller konkurrenskraftiga priser. Fjärrvärmepriset är stabilt och står sig väl mot andra värmepriser.

Vad händer om det krånglar? 

Eftersom ditt fjärrvärmeavtal innebär att du får fri service och reservdelar i 20 år reservdelar, om du har köpt din fjärrvärmecentral av Jönköping Energi, kan du kontakta oss när som helst på dygnet. Det betyder att du får snabb, personlig service om det skulle vara något problem med fjärrvärmen. Du felanmäler smidigt via webben vid akuta fall ringa oss dygnet runt på 036-10 82 70.

Hur ekonomiskt är fjärrvärme?

Eftersom man kan göra fjärrvärme med flera olika bränslen beroende på pris och tillgång, är fjärrvärme inte lika priskänsligt som andra uppvärmningsformer. Jämfört med andra alternativ är fjärrvärmepriset stabilt och står sig väl i konkurrensen. 

Om vi ansluter oss till fjärrvärme - är vi fast i fjärrvärme då? 

Du är aldrig bunden till fjärrvärme som uppvärmningsform. Du kan när som helst säga upp ditt avtal och välja en annan uppvärmningsform. 

Varför skiljer prisnivån mellan olika orter? 

Det beror bland annat på att man använder olika bränslen för att producera fjärrvärme. Exempelvis har vårt val att elda avfall haft en bra inverkan på våra fjärrvärmepriser, eftersom vi får betalt för detta bränsle. Vi gör fjärrvärme på flera olika sätt och på flera platser.

Vilka är svagheterna med fjärrvärme?

Det är ekonomiskt möjligt endast i tätorter, även om de kan vara relativt små. Om husen ligger för glest blir det alltför dyrt att gräva och dra fjärrvärmenät mellan. Det är också därför det krävs ett visst antal anslutningar inom ett villaområde, för att fjärrvärmeutbyggnaden ska bli av.

Måste jag köpa fjärrvärmecentralen från Jönköping Energi? 

Nej, du kan välja att köpa både växlare och installation från annan part än via oss. Men för att få ansluta den till vårt fjärrvärmenät ställs vissa krav. Växlaren måste uppfylla Svensk Fjärrvärmes tekniska bestämmelser F:101 och vara certifierad av en tredje part enligt dessa bestämmelser. Du kan läsa mer om det och hitta en förteckning över certfierade centraler för småhus på Svensk Fjärrvärmes hemsida.

Vad gäller för serviceavtalet om jag inte köper växlaren från Jönköping Energi?

Reservdelar i 20 år ingår endast om du har köpt din fjärrvärmecentral av Jönköping Energi.

Grönt varmvatten i kranen hemma?  

Det beror förmodligen på att din fjärrvärmecentral läcker. Om du bor i villa kan du enkelt skicka in en felanmälan. Detsamma gäller om du ser grönt vatten läcka ut i marken. Du som bor i lägenhet bör i första hand kontakta din hyresvärd om du får grönt varmvatten. Det gröna färgämne vi använder heter pyranin och är ett natriumsalt. Samma ämne används exempelvis i tvål och diskmedel. Även om den gröna färgen inte är farlig, så finns ämnen i det inläckande fjärrvärmevattnet som inte är lämpliga att äta eller dricka. En god regel är att aldrig använda varmvatten till matlagning. Det är ingen risk för att tvätt och hud missfärgas när du använder vattnet. I sällsynta fall kan hår påverkas i samband med t.ex. färgning eller permanent.

Kan jag värma poolen med fjärrvärme?

Om du redan har fjärrvärme, så är det enkelt att även ansluta poolen. Kontakta din poolleverantör eller din installatör och be om offert. Du behöver inget ytterligare avtal med oss och priset för fjärrvärme är lågt maj-september (priser för fjärrvärme). Om du redan har fjärrvärme till ditt hus och väljer att ansluta det till poolen, så kommer du jämfört med en poolvärmepumpslösning att spara cirka 10 000 kr vid investeringen, och därefter cirka halva beloppet för den löpande energikostnaden. Uppskattad energikostnad för en pool på 50 kubikmeter, som värms upp med fjärrvärme är runt 1000 kr per säsong (baserat på år 2019).

Att värma poolen med fjärrvärme ger fler fördelar:

 • Ljudlös uppvärmning
 • Minimalt underhåll
 • Hög effekt ger snabb uppvärmning
 • Bättre för miljön
 • Inget köldmedium krävs
 • Tar liten plats

Ibland kommer din poolleverantör eller ditt installationsföretag behöva hjälp med teknisk anpassning från oss och kostnaden för det fakturerar vi poolleverantören/installationsföretaget.

 

Om du inte har fjärrvärme idag och vill ansluta för att värma upp ditt hus och din pool, så är du välkommen att kontakta kundservice.