Så fungerar fjärrvärme

Idén bakom fjärrvärme är enkel. Varmt vatten i ett slutet kretslopp, lite som kroppens eget blodomlopp. Med kraftvärmeverket som pulserande hjärta sprider fjärrvärmenätet värme i en hel stad. Istället för att varje hushåll eller verksamhet har sin egen uppvärmning sköts det centralt och värmen sprids till alla som anslutit sig.

Illustration över hur ett kraftvärmeverk fungerar

På kraftvärmeverket på Torsvik är det avfall och restprodukter från skogen, som grenar och toppar, som eldas. Värmen från elden värmer upp fjärrvärmevattnet som pumpas ut från kraftvärmeverket genom rör i marken. På sin väg genom fjärrvärmenätet passerar vattnet fjärrvärmecentraler som i sin tur värmer upp varmvatten och elementvatten till bostäder och lokaler. Det svalnar på vägen, men på tillbakavägen är det fortfarande varmt nog för att till exempel hålla gågator och vägar isfria. Tillbaka i kraftvärmeverket värms vattnet upp igen och fortsätter cirkulera i kretsloppet. 

 

Din fjärrvärmecentral är hjärtat i ditt hus

Fjärrvärmecentralen sköter sig bra på egen hand. Egentligen behöver du inte göra några inställningar i centralen om du tycker att värmen i ditt hus är lagom. Men ibland kan det behövas justeras eller är du bara nyfiken på vad de olika delarna är. Du hittar mer information om din fjärrvärmecentral här.