Bakom kulisserna

Bakom kulisserna

Följ med bakom kulisserna där hållbar fjärrvärme värmer en hel stad.

Bakom kulisserna i fjärrvärmenätet

I kontrollrummet på kraftvärmeverket håller skiftingenjör Linnea Pettersson koll på värmenivåerna. På skärmarna syns siffror och uppgifter från mätpunkter och satellitanläggningar runt om i hela Jönköping.

El och fjärrvärme för ett hållbart Jönköping

Kraftvärmeverket på Torsvik har sedan 2006 fungerat som hjärtat i Jönköpings fjärrvärmenät. Den avfallseldade pannan var först ut och kompletterades sedan med den biobränsleeldade pannan 2014. Tillsammans producerar de båda verken 90 procent av fjärrvärmebehovet och 30 procent av den el som används i Jönköping.

40 år med Jönköpings Fjärrvärme

Den 13 december är det exakt 40 år sedan Dag Hammarskjöldshuset på Liljeholmen som första fastighet i Jönköping anslöts till fjärrvärme. Men premiären den kalla fredagen den 13:e (!) 1980 var nära att sluta i förskräckelse: – När ventilerna öppnades för att släppa på värmen hände ... ingenting. All tillgänglig expertis tillkallades utan att kunna förstå varför. Paniken började sprida sig. Temperaturen sjönk i huset. Det var ju mitt i vintern och den gamla oljepannan var redan borttagen, berättar Stig Wikström, numera pensionär, men i många år försäljningsingenjör för fjärrvärmen på Jönköping Energi.