I Prisdialogen ger vi våra kunder insyn i vår prissättning

Fjärrvärme är en stabil och långsiktig lösning för uppvärmning, därför är vi måna om att du som kund känner dig trygg med produkten och dess utveckling både när det gäller funktion och pris.

Långsiktig trygghet skapar vi bäst genom att utvecklas tillsammans med våra kunder och regelbundet föra en öppen dialog. En del i det arbetet är arbetssättet som kallas för Prisdialogen och är en modell som innefattar lokal dialog och central prövning av prisändring på fjärrvärme. Genom det arbetssättet skapas en kvalitetssäkring för dig som kund.

 

Bakom Prisdialogen står Energiföretagen Sverige, Riksbyggen och SABO. I vår lokala dialogprocess väljer vi att bjuda in ett 20-tal kunder som representerar ett tvärsnitt av våra kunder från olika branscher och för att på så sätt få en god dialog med bred representation.

 

För oss är det viktigt med transparens. Du som kund får genom Prisdialogen insyn i våra kostnader för bränsle, produktion och distribution, vilka antaganden vi gör om räntor och mycket annat. Målet är att vi har ett fjärrvärmepris som upplevs som rimligt av båda parter, är konkurrenskraftigt jämfört med andra uppvärmningsalternativ, samt framförallt är stabilt och förutsägbart över tid. 

 

Medlemsbevis

Medlemsbevis Prisdialogen 2024

 

Medlemsbeviset visar att Jönköping Energi AB har följt Klimatdialogens särskilda process för dialog med kunder och andra relevanta aktörer om miljö- och klimatfrågor för 2023. 

Fjärrvärmepriser

Vad kostar det att ha fjärrvärme? Här hittar du prislista och prognos för framtida prisutveckling för fjärrvärme.