Fjärrvärmepriser villa

När du har anslutit din fastighet till fjärrvärme betalar du för din förbrukning. Fjärrvärmepriset består av två delar; en fast avgift, och en energiavgift för din förbrukning.

Fjärrvärmepriser 2023

Fast avgift

Villa/radhus 4350 kr/år

Energiavgift förbrukning

Dec-feb

98,40 öre/kWh

Mars-april samt okt-nov

47,60 öre/kWh

Maj-sept

13,10 öre/kWh

Alla priser är inklusive moms.

Prismodell och prislista för 2023

Fjärrvärmepriset höjs 2024

De ökade bränsle- och energipriserna och inflationen leder till ökade kostnader för produktionen av fjärrvärme. Därför behöver vi höja fjärrvärmepriset med i genomsnitt 15 procent från 1 januari 2024.

Varför höjs priset?

Fjärrvärmen i Jönköping produceras till stor del av biobränsle som är en restprodukt från skogen. Rysslands invasionskrig, och efterföljande sanktioner, har lett till stora förändringar på bränslemarknaderna. Tidigare bestod 30 procent av världsmarknaden för biobränslen av ryska skogsprodukter. Dessutom bestod 25 procent av EU:s energiimport av energi med ursprung i Ryssland. Detta fasas nu ut, och då har svenska biobränslen blivit väldigt eftertraktat, särskilt inom Europa, och priserna drivs därför upp kraftigt.

 

Till detta har också Jönköping Energis övriga kostnader ökat tillsammans med inflationen, precis som för hushållen.

I enlighet med Prisdialogen

Jönköping Energi arbetar med prissättning i enlighet med processen för Prisdialogen, vilket är ett system för transparant och rättvis prissättning av svensk fjärrvärme där både energibranschen och fjärrvärmekunderna är representerade. Läs mer om Prisdialogen.

Vad gör vi?

Prismodellen för fjärrvärme bygger på ett fast avgift och energipris som varierar beroende på månad. Inför 2024 har vi ändrat prismodellen och fördelat ut kostnaderna jämnare över året. Det innebär:

 

  • Sänkning av energipriset december, januari, februari.
  • Ökning av energipriset övriga månader.
  • Störst ökning mars, maj, september och november.
  • Höjning av den fasta avgiften.

I snitt ökar kostnaderna med cirka 1800–2400 kr/år.

Fjärrvärmepriser 2024

Fast avgift

Villa/radhus 4785 kr/år

Energiavgift förbrukning

Januari–mars, november–december    

88,60 öre/kWh

April–maj, september–oktober

54,70 öre/kWh

Juni–augusti

15,10 öre/kWh

Alla priser är inklusive moms. Ett genomsnittligt småhus förbrukar ungefär 16 500 kWh/år. Obs! Månaderna grupperas annorlunda 2024 jämfört med 2023.

Hur mycket mer blir kostnaden för mig som bor i villa?

Vad det kostar beror på hustyp och värmeanvändning. För vår genomsnittliga villakund innebär det en ökning på cirka 200 kronor per månad, inklusive moms. Då vi gör en förändring i prismodellen så fördelas kostnaderna jämnare över året, det betyder att vi sänker priset något på vintermånaderna (december, januari och februari) medan vi höjer det resten av året. Totalt sett ökar kostnaden med 15 % sett på ett helt år. Detta hoppas vi ändå kan hjälpa något i att hantera de tuffaste vintermånaderna genom att kostnadsökningen fördelas jämnare över året.

Två prisexempel

Månadskostnader för privatkund, något större eller äldre villa med årsförbrukning på cirka 20 MWh

storre_villa_tabell_1.png

Månadskostnader för privatkund, något mindre eller nyare radhus/villa med årsförbrukning cirka 13 MWh

mindre_villa_tabell_1.png

Vill du veta mer detaljerat kring kostnaderna för ditt hus? Kontakta kundcenter

Hur mycket mer blir kostnaden för mig som bor i lägenhet?

Det är svårt att säga exakt, eftersom så många olika saker kan variera. Till exempel hur energieffektivt ditt hus eller din lägenhet är, hur kall vintern blir, hur stor lägenheten är, och så vidare. Men en jämförelse vi kan göra är via Nils-Holgersson-studien. Du kan läsa mer om den, vilka som utför den och varför på den här externa länken. I studien beräknas fjärrvärmekostnaden för ett standardhus och en standardlägenhet för ett år med normalt väder på olika platser i Sverige. Standardlägenheten är i räkneexemplet i studien på 67 kvadratmeter. För en sådan lägenhet så kommer månadskostnaden för fjärrvärme i Jönköping öka med 132 kronor per månad, inklusive moms, med prishöjningen till 2024.

Fjärrvärme tål att jämföras

Jämför fjärrvärme med andra uppvärmningsalternativ. fjarrkontrollen.se/jonkoping/privat

20 års fri service

Till din fjärrvärme ingår ett bekvämt serviceavtal som omfattar både arbetskostnaden och de reservdelar som kan behövas om din växlare krånglar. Detta gäller på alla växlare tills de är 20 år gamla. Garantin gäller endast om du har köpt fjärrvärmeväxlaren av Jönköping Energi. 

Anslutnings- och installationskostnad

Anslutningsavgiften är en engångskostnad och avser anslutningen mot vårt fjärrvärmenät. Installationsavgiften är kostnaden för montering och installation av fjärrvärmecentralen.

Vi står för hela anslutningsarbetet dvs att vi bygger ledning in till ditt hus och monterar en fjärrvärmecentral. Allt som du behöver för att kunna bada, tvätta och få en varm och behaglig inomhustemperatur. Vi lämnar gärna ett pris för din anslutning, lämna dina uppgifter till oss så kontaktar vi dig.

Fakturering

Fjärrvärmefakturan kommer en gång i månaden. Vi fakturerar alltid verklig förbrukning, eftersom vi kan fjärravläsa din värmecentral. Det innebär att månadsbeloppet varierar en hel del under året. 

Byt fjärrvärmecentral

I takt med att fjärrvärmecentralen blir äldre ökar också risken att den använder mer värme än nödvändigt och att styrventiler, pumpar och termometrar slits. Därför erbjuder vi dig en ny central med ytterligare 20 års bekymmersfri uppvärmning. Läs mer om byte av fjärrväremcentral och gör din beställning. 

Avtal och villkor

Allmänna avtalsvillkor för konsumenter  Hämta pdf
Tekniska bestämmelser (Lokala) Länk till sida
Tekniska bestämmelser (Svensk fjärrvärme) Hämta pdf
Fjärrvärmelagen Läs (extern länk)
Förfrågan fjärrvärme Hämta pdf

Information och råd om dina rättigheter

Energimarknadsbyrån - En oberoende vägledning om el, fjärrvärme och gas.