Fjärrvärmepriser villa

När du har anslutit din fastighet till fjärrvärme betalar du för din förbrukning. Fjärrvärmepriset består av två delar; en fast avgift, och en energiavgift för din förbrukning.

Fjärrvärmepriser 2024

Fast avgift

Villa/radhus 4785 kr/år

Energiavgift förbrukning

Januari–mars, november–december    

88,60 öre/kWh

April–maj, september–oktober

54,70 öre/kWh

Juni–augusti

15,10 öre/kWh

Alla priser är inklusive moms. Ett genomsnittligt småhus förbrukar ungefär 16 500 kWh/år. Obs! Månaderna grupperas annorlunda 2024 jämfört med 2023.

 

Prismodell och prislista 2024

I enlighet med Prisdialogen

Jönköping Energi arbetar med prissättning i enlighet med processen för Prisdialogen, vilket är ett system för transparant och rättvis prissättning av svensk fjärrvärme där både energibranschen och fjärrvärmekunderna är representerade. Läs mer om Prisdialogen.

Fjärrvärme tål att jämföras

Jämför fjärrvärme med andra uppvärmningsalternativ. fjarrkontrollen.se/jonkoping/privat

20 års fri service

Till din fjärrvärme ingår ett bekvämt serviceavtal som omfattar både arbetskostnaden och de reservdelar som kan behövas om din växlare krånglar. Detta gäller på alla växlare tills de är 20 år gamla. Garantin gäller endast om du har köpt fjärrvärmeväxlaren av Jönköping Energi. 

Anslutnings- och installationskostnad

Anslutningsavgiften är en engångskostnad och avser anslutningen mot vårt fjärrvärmenät. Installationsavgiften är kostnaden för montering och installation av fjärrvärmecentralen.

Vi står för hela anslutningsarbetet dvs att vi bygger ledning in till ditt hus och monterar en fjärrvärmecentral. Allt som du behöver för att kunna bada, tvätta och få en varm och behaglig inomhustemperatur. Vi lämnar gärna ett pris för din anslutning, lämna dina uppgifter till oss så kontaktar vi dig.

Fakturering

Fjärrvärmefakturan kommer en gång i månaden. Vi fakturerar alltid verklig förbrukning, eftersom vi kan fjärravläsa din värmecentral. Det innebär att månadsbeloppet varierar en hel del under året. 

Byt fjärrvärmecentral

I takt med att fjärrvärmecentralen blir äldre ökar också risken att den använder mer värme än nödvändigt och att styrventiler, pumpar och termometrar slits. Därför erbjuder vi dig en ny central med ytterligare 20 års bekymmersfri uppvärmning. Läs mer om byte av fjärrväremcentral och gör din beställning. 

Avtal och villkor

Allmänna avtalsvillkor för konsumenter  Hämta pdf
Tekniska bestämmelser (Lokala) Länk till sida
Tekniska bestämmelser (Svensk fjärrvärme) Hämta pdf
Fjärrvärmelagen Läs (extern länk)
Förfrågan fjärrvärme

Hämta pdf

Särskilda avtalsvillkor - konsument installation av fjärrvärmecentral Hämta pdf

Information och råd om dina rättigheter

Energimarknadsbyrån - En oberoende vägledning om el, fjärrvärme och gas.