Prisvärt, bekvämt, enkelt, tryggt och skonsamt för miljön. Lägg till att service och reparationer på din fjärrvärmecentral ingår under de första 20 åren, förutsatt att du har köpt fjärrvärmecentralen av Jönköping Energi, så har du ett komplett och säkert uppvärmingssystem för hela hushållet.

Kostnader

Anslutningsavgiften och installationsavgiften är en engångskostnader och avser anslutningen mot vårt fjärrvärmenät samt montering och installation av fjärrvärmecentralen. Vi lämnar gärna ett kostnadsfritt prisförslag för att ansluta din fastighet till vårt fjärrvärmenät.  Efter att du anslutit din fastighet betalar du för din förbrukning. Fjärrvärmepriset består av två delar; en fast årsavgift, och en energiavgift för din förbrukning. Aktuella priser för fjärrvärme villa hittar du här. 

 

Tips, nu kan du få upp till 50% i bidrag när du ansluter din fastighet till fjärrvärme. Läs mer om bidraget Energieffektivisering i småhus här.

Det här ingår

 • Grävning och rörläggning från vår stamledning till din fastighet
 • Väggmonterad skyddskåpa utomhus samt rörgenomföring i fasad
 • Installation av fjärrvärmecentral inklusive rördragning och elarbete
 • Isolering av nya rör
 • Återställning efter grävning/markarbeten
 • 20 års fri service med reservdelar, förutsatt att du har köpt fjärrvärmecentralen av Jönköping Energi.

Tillval

 • Bortforsling av befintlig panna
 • Nedsäkring av huvudsäkring 

Avtalsvillkor

Allmänna avtalsvillkor Fjärrvärme för konsument (pdf)
Nya allmänna avtalsvillkor - gäller fr.o.m. 1 september 2023.
Särskilda avtalsvillkor - konsument installation av fjärrvärmecentral

Kostnader

Fjärrvärmepriset består av två delar; en fast årsavgift, och en energiavgift för din förbrukning.

Aktuella priser för fjärrvärme villa hittar du här

Fjärrvärme nyanslutning

För dig som vill installera fjärrvärme. Vi erbjuder en komplett lösning för uppvärmning av villa, radhus eller parhus. Fjärrvärme är en trygg och hållbar uppvärmningsform där vi lämnar 20 års fri service med reservdelar om fjärrvärmecentralen köpts av Jönköping Energi. Vi lämnar kostnadsfritt ett prisförslag för att ansluta din fastighet.

Prisvärt, bekvämt, enkelt, tryggt och skonsamt för miljön. Lägg till att service och reparationer på din fjärrvärmecentral ingår under de första 20 åren, förutsatt att du har köpt fjärrvärmecentralen av Jönköping Energi, så har du ett komplett och säkert uppvärmingssystem för hela hushållet.

Kostnader

Anslutningsavgiften och installationsavgiften är en engångskostnader och avser anslutningen mot vårt fjärrvärmenät samt montering och installation av fjärrvärmecentralen. Vi lämnar gärna ett kostnadsfritt prisförslag för att ansluta din fastighet till vårt fjärrvärmenät.  Efter att du anslutit din fastighet betalar du för din förbrukning. Fjärrvärmepriset består av två delar; en fast årsavgift, och en energiavgift för din förbrukning. Aktuella priser för fjärrvärme villa hittar du här. 

 

Tips, nu kan du få upp till 50% i bidrag när du ansluter din fastighet till fjärrvärme. Läs mer om bidraget Energieffektivisering i småhus här.

Det här ingår

 • Grävning och rörläggning från vår stamledning till din fastighet
 • Väggmonterad skyddskåpa utomhus samt rörgenomföring i fasad
 • Installation av fjärrvärmecentral inklusive rördragning och elarbete
 • Isolering av nya rör
 • Återställning efter grävning/markarbeten
 • 20 års fri service med reservdelar, förutsatt att du har köpt fjärrvärmecentralen av Jönköping Energi.

Tillval

 • Bortforsling av befintlig panna
 • Nedsäkring av huvudsäkring 

Avtalsvillkor

Allmänna avtalsvillkor Fjärrvärme för konsument (pdf)
Nya allmänna avtalsvillkor - gäller fr.o.m. 1 september 2023.
Särskilda avtalsvillkor - konsument installation av fjärrvärmecentral

Kostnader

Fjärrvärmepriset består av två delar; en fast årsavgift, och en energiavgift för din förbrukning.

Aktuella priser för fjärrvärme villa hittar du här