Anvisningsavtal - Tillsvidarepris

Vårt anvisningsavtal, Tillsvidarepris får du som inte tecknat något elavtal, t.ex. om du är nyinflyttad eller helt enkelt valt att inte teckna något elavtal. Kunder som själva inte väljer någon elleverantör eller något elavtal blir av sitt elnätsföretag anvisad till en elleverantör.

Det finns ingen bindningstid utan kan när som helst bytas mot någon annan avtalsform. Det är oftast mer fördelaktigt att teckna elavtal. Det är enkelt att teckna elavtal på vår webbplats eller via vår kundservice.

Aktuellt tillsvidarepris från 1 april 2021

Priser anges i öre/kWh, elpriset gäller från 1 april 2021

Elpris Moms Summa elpris
44,80 öre 11,20 öre 56,00 öre

Fast avgift per år på 360kr inklusive moms tillkommer oavsett förbrukning.

Jämförpris

2000 kWh 5000 kWh 20000 kWh
74,00 öre 63,20 öre 57,80 öre

Tabellen visar jämförpriser för exempelförbrukningar med den fasta årsavgiften utslagen per förbrukad kWh.

Aktuellt tillsvidarepris från 1 juli 2021

Priser anges i öre/kWh, elpriset gäller från 1 juli 2021

Elpris Moms Summa elpris
55,50 öre 13,88 öre 69,38 öre

Fast avgift per år på 360kr inklusive moms tillkommer oavsett förbrukning.

Jämförpris

2000 kWh 5000 kWh 20000 kWh
87,35 öre 76,58 öre 71,18 öre

Tabellen visar jämförpriser för exempelförbrukningar med den fasta årsavgiften utslagen per förbrukad kWh.

Villkor

  • I angivna elpriser ingår elcertifikatsavgift
  • Totalpriset avser summan av elpris och 25 % moms. Elnätsavgifter och energiskatt ingår inte i angivna priser.
  • Tillsvidarepriset är det elpris som gäller för våra kunder som inte gör ett aktivt val.

Särskilda villkor för försäljning av el från anvisat elhandelsföretag till konsument (pdf)

Att teckna ett elhandelsavtal

Om du själv inte gör ett aktivt val av elavtal får du ett så kallat anvisat avtal. Vi rekommenderar dig att byta till ett annat elbolag och/eller elhandelsavtal.