Rörligt timpris

Du med Rörligt pris har möjlighet att välja Rörligt timpris. Det innebär att du blir debiterad efter din timvisa elanvändning och Nordpools timpriser för ditt elområde.

Du som har möjlighet att styra din elanvändning kan med Rörligt timpris minska din elkostnad.

 Nordpools spot kan du följa elprisutvecklingen timme för timme. Varje dag klockan 13:00 presenteras elpriserna för nästkommande dag. Välj fliken Market data sen väljer du Hourly samt SEK  Observera att elpriserna presenteras i enhet Kr/MWh.

 

Vill du veta mer eller teckna Rörligt timpris eller kontakta vår Kundservice.  

Mer information om rörligt elpris

I Jönköping Energis elnät mäts din elanvändning timme för timme. Från 2013 kan du välja ett avtal som också sätter ditt elpris för varje timme.

Om du har rörligt elpris följer ditt elpris utvecklingen på elbörsen Nord Pool. Börsen är en marknadsplats för el: det så kallade spot-priset sätts en dag i förväg, och kan variera timme för timme beroende på tillgång och efterfrågan på el. På Nord Pools hemsida publiceras varje dag kl 13 elpriser för kommande dygn. Observera att de anges i kr/MWh, så du måste dividera med 100 för att få det som öre/kWh.

Vårt avtal Rörligt pris baseras på våra faktiska inköpskostnader för el på spot-marknaden. Vi räknar ut ett snittpris för varje elområde då månaden är slut och priset per kWh blir detsamma på all el du använt.

Med det nya avtalet Rörligt timpris kommer börsens variationer ända hem till dig. Priset på varje kWh du förbrukar prissätts efter börspriset just under den timmen.

Möjligheter...

Fördelen är att du själv har möjlighet att påverka din elkostnad när ditt pris sätts timme för timme. Du tjänar på att till exempel köra tvättmaskinen eller varmvattenberedaren (om du har elvärme) de timmar priset är lågt. Det finns utrustning att köpa som hjälper dig att styra elanvändningen till exempel för uppvärmning och varmvatten.


...men också risker 

Om du inte håller koll på elpriset kan det bli dyrt. Ibland, särskilt vintertid, kan priset på elbörsen rusa iväg vissa timmar. En sådan topp slår direkt igenom på din elfaktura och höjer kostnaden på den el du använder under sådana timmar. Du behöver alltså vara aktiv, ha koll på marknadspriset och känna till hur du använder el.
 

Vem kan tjäna mest på timmätning?

Framför allt är det på el till uppvärmning av hus och varmvatten man kan tjäna pengar. Dels eftersom den användningen kan styras över dygnet, och dels för att mängden el är ganska stor. Ett minskat pris per kWh ger alltså en stor besparing i kostnad.

Det är svårare att tjäna pengar på hushållsel. Vissa eldrivna apparater i hushållet, till exempel till kyl och frys, behövs dygnet om. Och när det gäller spis, tv och datorer vill du antagligen inte anpassa din användning efter elpriset! Dessutom är mängden el betydligt mindre än det som går åt till uppvärmning. Prisskillnaden per kWh ger därmed inte så stor skillnad i kostnad.
 

Var ser jag mina timvärden?

Med ett elavtal som baseras på timmätning får du hos oss månadens alla timvärden via Mina Sidor efter månadsskiftet. På fakturan redovisas din totala elanvändning och det snittpris som räknats fram efter när du använt elen.
 

Kan jag få veta timvärden utan att välja Rörligt timpris?

Ja, om du är elnätkund hos Jönköping Energi kan du kan få dem via Mina Sidor eller via vår app. Kontakta Kundservice 036-10 82 20.
 

Hur gör jag för att teckna Rörligt timpris?

Du tecknar ett sådant avtal hos oss. Efter detta har ditt elnätsföretag upp till tre månader på sig att ordna tekniken, när detta är klart kommer ditt avtal att avräknas med timpris. Oftast går nätföretagets arbete snabbare så vår rekommendation är att du redan vid avtalstecknande anpassar din elanvändning till timpris.

Elhandelsavtal

 • Rörligt pris

  Rörligt pris

  Visa
 • Fast pris 1 år

  Fast pris 1 år

  Visa
 • MIX 50/50 1 år

  MIX 50/50 1 år

  Visa
 • Rörligt timpris

  Rörligt timpris

  Visa