Elprisstöd

Här har vi samlat information för att tydliggöra vad som händer på elhandelsmarknaden, för att hjälpa till att besvara de frågor många av oss kanske har.

Elprisstöd för privatpersoner

Elstöd till privatpersoner för perioden 1 november–31 december 2022 gäller för hela Sverige.  Försäkringskassan räknar med att de flesta ska få sina pengar senast den 9 juni. Läs mer på Försäkringskassans hemsida.


Elstöd till privatpersoner för perioden 1 oktober 2021–30 september 2022 gällde för södra halvan av Sverige. De flesta har redan fått sin utbetalning.

Elprisstöd för företag

Den 4 januari 2023 meddelar Svenska kraftnät att elstöd betalas till näringsidkare och juridiska personer, men med tak som bestäms av EU:s statsstödsregler och som inte får överstiga 2 miljoner euro (drygt 22 miljoner kronor). Eftersom elstödet utgår från vad medelpriset har varit under en 12-månadsperiod betalas det endast ut i elområde 3 och 4. 

Storleken på elstödet upp till maxbeloppet bestäms av hur stor förbrukningen har varit under perioden oktober 2021-september 2022. De med eluttag i elområde 4 får 0,79 kronor per förbrukad kWh under perioden och de i elområde 3 får 0,50 kronor per förbrukad kWh.  Läs mer på Svenska kraftnäts webbplats.

 

Det är Skatteverket som hanterar elstödet för företag. Företag behöver söka stöd via Skatteverkets webbplats och ansökningsperioden är mellan 30 maj och 25 september. Mer info om stödet för företag finns på skattemyndigheten Elstöd till företag | Skatteverket

Elhandelsmarknaden

Elmarknaden är komplex och det är många olika faktorer som spelar in när spotpriset för elhandel går upp och ner på elbörsen Nord Pool.

Spotpriset styrs av efterfrågan och tillgång på el. Exempelvis påverkas priset av överföringskapaciteten i elnäten,  bränslepriser i Europa (gas och kol) kombinerat med hur mycket el som produceras från de olika kraftslagen. 

Vad kan jag göra om jag inte kan betala min elfaktura? 

Det finns möjlighet att begära anstånd hos oss om du inte kan betala din elfaktura. Kom ihåg att kostnaden skjuts till nästkommande månad, så vi uppmanar dig att betala in så mycket av summan som möjligt. 

Varför skiljer sig priset i norr och söder?

Sedan 2011 är svenska kraftnätet indelat i fyra elområden för att hantera överföringskapaciteten, då vi i norra Sverige producerar mer el än det förbrukas. I södra Sverige är det tvärt om, där efterfrågan är större än produktion.
Läs mer: https://ei.se/konsument/el/sa-har-fungerar-elmarknaden/elomrade

Finns det något jag kan göra för att minska kostnaden?

Vi rekommenderar dig att se över din förbrukning. Exempelvis se över din uppvärmningsform. Ett varmt hem förbrukar mer energi. Varje grad över 20° C ökar energiförbrukningen med cirka 5 procent.
Fler tips hittar du här - 21 smarta tips för att minska din elförbrukning. 

Vad har jag för avtal?

Vilken avtalsform du har ser du på din faktura.

Vad kan jag utläsa på min faktura?

Förstå din faktura. Se film där vi beskriver vad de olika delarna på fakturan är.

Vad rekommenderar ni till mig?

På grund av den stora osäkerheten på elhandelsmarknaden är det upp till dig vilken avtalsform som passar dig. Gör ett aktivt val av elavtal som passar din livssituation. Tycker du att det är svårt att ta ställning och jämföra de olika alternativen? Här är några tips på vägen när du ska välja avtal - våra olika avtalsformer

Höjda elnätspriser

Vattenfalls oväntade kostnadsökning på regionnätet innebär att det kommer bli en högre prisjustering på vårt lokala elnät, en större prishöjning än vi förutspått. Höjningen kommer att ske till årsskiftet. Vår ambition är att meddela hur stor prishöjningen blir under november.

Kommer elen att stängas av i vinter?

Svenska kraftnät har varnat för effektbrist, vilket innebär att de kan tvingas koppla bort delar av elnätet i vinter. Men hur stor är risken att vi i Jönköpingsregionen kommer påverkas?

SÅ BESTÄMS ELPRISET

Det är många faktorer som påverkar elpriset, och det finns många myter kring hur elmarknaden fungerar. 40 procent av elpriset är skatt.

MINSKA ELKOSTNADERNA – 21 TIPS

Det finns mycket du kan göra för att minska på energiförbrukningen av el hemma. Här är några tips!

Få koll på dina energikällor i appen

I vår app kan få koll på din förbrukning av el och fjärrvärme samt ta del av klimatsmarta tips för en hållbar vardag. Du loggar enkelt in med Bank-id.

Vilket avtal passar dig?

Vill du ha fast pris, rörligt eller både och? Här beskriver vi våra olika avtalsformer för elhandel. Du hittar också lite tips inför ditt val.