Höga elhandelspriser – läge och prognos

De rekordhöga elhandelspriserna skapar just nu oro hos många av oss. Här har vi samlat information för att tydliggöra vad som händer på elhandelsmarknaden, för att hjälpa till att besvara de frågor många av oss kanske har.

Vad beror de höga elhandelspriserna på?

Just nu är elhandelspriserna ovanligt höga i hela Sverige, oavsett vilken elhandelsleverantör du använder.
Vi förstår att många känner sig oroliga över prisutvecklingen
Elmarknaden är komplex och det är många olika faktorer som spelar in när spotpriset för elhandel går upp och ner på elbörsen Nord Pool.


Spotpriset styrs av efterfrågan och tillgång på el. Exempelvis påverkas priset av bristande överföringskapaciteten i elnäten, stigande bränslepriser i Europa (gas och kol) kombinerat med hur mycket el som produceras från de olika kraftslagen. Exempelvis har en torr och vindstilla sommar påverkat vind-och vattenkraften samt kärnkraftsreaktorer stått stilla under en längre period pga revision.
Lär mer:  https://www.energi.se/artiklar/2022/augusti-2022/darfor-svanger-elpriserna-sa-kraftigt/

Varför skiljer sig priset i norr och söder?

Sedan 2011 är svenska kraftnätet indelat i fyra elområden för att hantera överföringskapaciteten, då vi i norra Sverige produceras mer el än det förbrukas. I södra Sverige är det tvärt om, där efterfrågan är större än produktion.
Läs mer: https://ei.se/konsument/el/sa-har-fungerar-elmarknaden/elomrade

När kommer priserna att gå ner igen?

Det är svårt att förutsäga, det ärliga svaret är att vi inte vet. Förmodligen kommer vi få vänja oss vid svängningar framåt.

Finns det något jag kan göra för att minska kostnaden?

Vi rekommenderar dig att se över din förbrukning. Exempelvis se över din uppvärmningsform. Ett varmt hem förbrukar mer energi. Varje grad över 20° C ökar energiförbrukningen med cirka 5 procent.
Fler tips hittar du här - 21 smarta tips för att minska din elförbrukning. 

Vad har jag för avtal?

Vilken avtalsform du har ser du på din faktura.

Vad kan jag utläsa på min faktura?

Förstå din faktura. Se film där vi beskriver vad de olika delarna på fakturan är.

Vad rekommenderar ni till mig?

På grund av den stora osäkerheten på elhandelsmarknaden är det upp till dig vilken avtalsform som passar dig. Gör ett aktivt val av elavtal som passar din livssituation. Tycker du att det är svårt att ta ställning och jämföra de olika alternativen? Här är några tips på vägen när du ska välja avtal - våra olika avtalsformer

 

Elpriskompensation för mars månad

Regeringen införde en elpriskompensation i början av året med anledning av vinterns höga elpriser. I april beslutade riksdagen om en förändrad och förlängd elpriskompensation även för mars 2022.
Kompensationen för mars kommer på fakturan som avser augusti som skickas ut i  september.
Vi som elnätsbolag administrerar elpriskompensationen. Du som kund behöver inte göra någonting.
Kompensationen för mars gäller för elprisområdena 3 och 4, alltså södra och mellersta Sverige. Spannet för mars månads kompensation är från 100 kronor till maximalt 1 000 kr. 
Läs mer och se kompensationstrappa - mer om elpriskompensationen.

Nytt förslag om elpriskompensation

Den 17 augusti höll regeringen pressträff om att införa högkostnadsskydd och ytterligare elpriskompensation. Minst 30 miljarder som ska betalas ut som återbäring. Vi på Jönköping Energi har i dagsläget inga ytterligare detaljer. Så snart vi får mer information kommer vi uppdatera sida.

Till regeringens pressträff: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/08/presstraff-med-statsministern-17-augusti-2022/

 

Vilket avtal passar dig?

Vill du ha fast pris, rörligt eller både och? Här beskriver vi våra olika avtalsformer för elhandel. Du hittar också lite tips inför ditt val.

Få koll på dina energikällor i appen

I vår app kan få koll på din förbrukning av el och fjärrvärme samt ta del av klimatsmarta tips för en hållbar vardag. Du loggar enkelt in med Bank-id.

Så bestäms elpriset

Det är många faktorer som påverkar elpriset, och det finns många myter kring hur elmarknaden fungerar. 40 procent av elpriset är skatt.