Anvisningsavtal - anvisat elpris

Vårt anvisningsavtal, anvisat elpris, får du som inte tecknat något elavtal, t.ex. om du är nyinflyttad eller helt enkelt valt att inte teckna något elavtal. Kunder som själva inte väljer någon elleverantör eller något elavtal blir av sitt elnätsföretag anvisad till en elleverantör.

Det finns ingen bindningstid utan kan när som helst bytas mot någon annan avtalsform. Det är oftast mer fördelaktigt att teckna elavtal. Det är enkelt att teckna elavtal på vår webbplats eller via vår kundservice.

Aktuellt anvisat elpris från 1 augusti 2022

Priser anges i öre/kWh, elpriset gäller från 1 augusti 2022

Elpris Moms Summa elpris
160,00 öre 40,00 öre 200,00 öre

Fast avgift per år på 360kr inklusive moms tillkommer oavsett förbrukning.

Jämförpris

2000 kWh 5000 kWh 20000 kWh
218,00 öre 207,20 öre 201,80 öre

Tabellen visar jämförpriser för exempelförbrukningar med den fasta årsavgiften utslagen per förbrukad kWh.
 

Aktuellt anvisat elpris från 1 september 2022

Priser anges i öre/kWh, elpriset gäller från 1 september 2022

Elpris Moms Summa elpris
230,00 öre 57,50 öre 287,50 öre

Fast avgift per år på 360kr inklusive moms tillkommer oavsett förbrukning.

Jämförpris

2000 kWh 5000 kWh 20000 kWh
305,50 öre 294,70 öre 289,30 öre

Tabellen visar jämförpriser för exempelförbrukningar med den fasta årsavgiften utslagen per förbrukad kWh.
 

Aktuellt anvisat elpris från 1 oktober 2022

Priser anges i öre/kWh, elpriset gäller från 1 oktober 2022

Elpris Moms Summa elpris
338,00 öre 84,50 öre 422,50 öre

Fast avgift per år på 360kr inklusive moms tillkommer oavsett förbrukning.

Jämförpris

2000 kWh 5000 kWh 20000 kWh
440,50 öre 429,70 öre 424,30 öre

Tabellen visar jämförpriser för exempelförbrukningar med den fasta årsavgiften utslagen per förbrukad kWh.
 

Villkor

  • I angivna elpriser ingår elcertifikatsavgift
  • Totalpriset avser summan av elpris och 25 % moms. Elnätsavgifter och energiskatt ingår inte i angivna priser.
  • Tillsvidarepriset är det elpris som gäller för våra kunder som inte gör ett aktivt val.

Särskilda villkor för försäljning av el från anvisat elhandelsföretag till konsument (pdf)

Att teckna ett elhandelsavtal

Om du själv inte gör ett aktivt val av elavtal får du ett så kallat anvisat avtal. Vi rekommenderar dig att byta till ett annat elbolag och/eller elhandelsavtal.