Avtalsvillkor för elhandel

Vår verksamhet styrs av såväl ellagen, branschens allmänna villkor samt lokala villkor och bestämmelser. Här finns dessa samlade.

Avtalsvillkor för konsument

Allmänna villkor för försäljning av el till konsument, reviderade 2019 (pdf) 2019-04-01.

 

Från den 1 september 2020 träder ny särskilda villkor i kraft -  Jönköping Energis särskilda villkor för elförsäljning till konsument. Uppdateringen rör avsnitten Kostnader och avgifter samt Rörligt pris/Rörligt timpris.

 

Särskilda villkor för försäljning av el till konsument, reviderade 2020 (pdf) Träder i kraft 2020-09-01

 

Särskilda villkor för försäljning av el från anvisat elhandelsföretag till konsument, reviderade 2019 (pdf)  2019-04-01.

 

Jönköping Energi AB - Särskilda villkor för elförsäljning till Konsument (pdf)

 

Ellagen

Konsumentens rättigheter enligt 11 kap. ellagen (Utdrag från Ellagen, PDF)

 

Till ellagen (riksdagens webbplats)

Dina rättigheter

Konsumentens rätt är tydlig i lagstiftningen, och i ellagen. Du har bland annat rätt att få information i god tid inför förändringar och ersättning för skada vid avbrott.

Lär dig mer om dina rättigheter som elkund

Vi har samlat information om dina rättigheter som konsument och var du hittar mer information och rådgivning.