Våra elhandelsavtal

 • Rörligt pris

  Visa
 • Fast pris 1 år

  Visa
 • Fast pris 3 år

  Visa
 • MIX 50/50 1 år

  Visa
 • Fast pris 5 år

  Visa
 • MIX 50/50 3 år

  Visa
 • Vintersäkrad El

  Visa
 • Allemansel

  Visa

Vilket avtal passar dig?

Vill du ha fast pris, rörligt eller både och? Här beskriver vi våra olika avtalsformer för elhandel. Du hittar också lite tips inför ditt val.

Lokalt elbolag

Genom att köpa förnybar el från oss bidrar du till en lokal och hållbar energiproduktion. Du bidrar till att kommunens skolor, idrottsplatser och grönområden tas om hand. Och stöder lokala föreningar och lokalt kulturliv – tack vare att vår vinst går tillbaka till kommunen.

Precis likadant. Och väldigt stor skillnad.

Det går lika snabbt att ladda mobilen med el från solenergi som med el från kärnkraft. Din äppelkaka smakar inte annorlunda om ugnens el kommer från stenkol. Ditt hår blir inte snyggare om hårfönens el kommer från vindkraft. Nej, för sitt praktiska syfte fungerar all el precis likadant, oavsett ursprung och leverantör. I ditt hem märks det alltså inte. Förmodligen inte så mycket i din plånbok heller. Det är utanför knuten som de stora fördelarna med ditt lokala elbolag finns.

Alla kan göra något. Vi gör el.

Mycket av den el vi erbjuder produceras i närområdet – på Torsvik, i Gränna och i Huskvarna, från bioenergi, vind, vatten. Genom att köpa förnybar el från oss bidrar du till en lokal och hållbar energiproduktion.

Hitta rätt avtal

Är det dags att välja nytt elhandelsavtal? Tycker du att det är svårt att ta ställning och jämföra de olika alternativen? Här är några tips på vägen.

Så fungerar elmarknaden

Hur bestäms elpriset, vilket elområde tillhör vi och vilka avtal och villkor gäller?

Få koll på din el- och värmeförbrukning i appen!

Upptäck funktionerna i vår app! I den kan du se dina avtal och fakturor, jämföra förbrukningsstatistik med föregående år eller månad, eller med dina grannar. Du loggar enkelt in med Bank-id.