Konsumenträtt

Konsumentens rätt är tydlig i lagstiftningen, och i ellagen. Du har bland annat rätt att få information i god tid inför förändringar och ersättning för skada vid avbrott.

Vi vill gärna att du kontaktar oss på Kundservice om du är missnöjd med en produkt eller tjänst. Då kan vi ställa följdfrågor och få en klar bild av ditt ärende. Vi kan också berätta vad som behöver vara med i ett eventuellt skriftligt klagomål. Förbered dig gärna, så att du har kundnummer (finns på fakturan) och andra handlingar tillgängliga.

 

Här kan du fylla i en Reklamation via formulär
eller via pdf - fyll i, skriv ut och skicka in till oss.

Ångerrätt för elhandelsavtal

När du tecknar elhandelsavtal med oss på distans, via telefon eller på vår webbplats har du alltid möjlighet att ångra dig. Ångerrätten startar när du tecknar avtal med oss och ångerfristen är 14 dagar från den dag avtalet tecknades. För att utnyttja din ångerrätt måste du meddela oss. Det gör du genom att kontakta oss via telefon, mail eller skicka in Konsumentverkets blankett för ångerrätt. Blanketten hittar du i länken nedan.

 

Konsumentverkets blankett för ångerrätt

 

För mer information om ångerrätten. Besök webbplatsen Hallå konsument.

Här hittar du mer information och råd om dina rättigheter:

För att komma i kontakt med Allmänna Reklamationsnämnden skicka in ditt ärende via www.arn.se eller skicka ett brev till:

ARN 
Box 174
101 23 Stockholm 


(Om du skickar rekommenderad post ska den adresseras till ARN och inte till specifik handläggare.)