Hur bestäms elpriset?

Det är många faktorer som påverkar elpriset, och det finns många myter kring hur elmarknaden fungerar. 40 procent av elpriset är skatt.

Idag står skatter för nästan halva elpriset. 1970 utgjorde skatterna på el 10 procent av det totala elpriset, jämfört med dagens 40 procent. Sedan 1996 har skatterna på el i Sverige ökat mer än dubbelt så mycket som elpriset. Källa: SCB, Svensk Energi

40 % skatter och avgifter, 40 % förbrukning och 20 % elnät

De svenska elpriserna är bland de lägsta i Europa. Även om elpriserna i Norden ökat under 2000-talet är de fortfarande bland de lägsta i Europa – före skatterna läggs på. Därefter hamnar Sverige över det europeiska genomsnittet. Källa: Eurostat, Svensk Energi

Utbud och efterfrågan styr priset

Priset på el bestäms liksom för andra råvaror av utbud och efterfrågan. På elbörsen säljer flera hundra producenter sin el. Här köper sedan elhandelsbolagen, som också är flera hundra, sin el. De säljer den sedan vidare till företag och privatpersoner. Eftersom så pass många konkurrerar är det inte möjligt för något enskilt företag att ”bestämma priset”. Källa: Nord Pool

Varför är elpriset högre på vintern? 

Få koll på din elförbrukning i appen

I vår app kan du se din förbrukning av el och jämföra med månader och år. I appen får du också tips på hur du ka minska din elförbrukning och jämföra med dina grannar.

Läs mer och ladda ner här

Lär dig om el av våra elhandlare Katharina och Carl

Elnytt februari 2021:2

Om hur elpriserna påverkas när det är kallt.

Elnytt februari 2021:1

Hur påverkar NAO elhandelspriserna?

Se fler elnytt på vår facebooksida