Hur bestäms elpriset?

Det är många faktorer som påverkar elpriset, och det finns många myter kring hur elmarknaden fungerar. 40 procent av elpriset är skatt.

Idag står skatter för nästan halva elpriset. 1970 utgjorde skatterna på el 10 procent av det totala elpriset, jämfört med dagens 40 procent. Sedan 1996 har skatterna på el i Sverige ökat mer än dubbelt så mycket som elpriset. Källa: SCB, Svensk Energi

40 % skatter och avgifter, 40 % förbrukning och 20 % elnät

De svenska elpriserna är bland de lägsta i Europa. Även om elpriserna i Norden ökat under 2000-talet är de fortfarande bland de lägsta i Europa – före skatterna läggs på. Därefter hamnar Sverige över det europeiska genomsnittet. Källa: Eurostat, Svensk Energi

Utbud och efterfrågan styr priset

Priset på el bestäms liksom för andra råvaror av utbud och efterfrågan. På elbörsen säljer flera hundra producenter sin el. Här köper sedan elhandelsbolagen, som också är flera hundra, sin el. De säljer den sedan vidare till företag och privatpersoner. Eftersom så pass många konkurrerar är det inte möjligt för något enskilt företag att ”bestämma priset”. Källa: Nord Pool

 

Få koll på din el- och värmeförbrukning i appen!

Upptäck funktionerna i vår app! I den kan du se dina avtal och fakturor, jämföra förbrukningsstatistik med föregående år eller månad, eller med dina grannar. Du loggar enkelt in med Bank-id.

Vi är ditt lokala elbolag!

Förnybar energi via vind, vatten och bioenergi. Fördelarna med el från oss är många! Vår vinst går också tillbaka till kommunen, till skolor, idrottsplatser, föreningar, kulturarrangemang och grönområden – och till den lokale musikern!