Ny fast månadsavgift för elhandelsavtal

Från den 1 maj kommer den fasta månadsavgiften att höjas för privatkunder och små företag.

Den fasta månadsavgiften ändras för samtliga avtalsformer för privat och småföretagare.
Om du redan idag har ett tidsbegränsat fast elhandelsavtal berörs du ej.

Till grund för prisjusteringen ligger

  • den allmänna kostnadsutvecklingen med exempelvis inflation och krig
  • en elmarknad i förändring, som innebär ytterligare ökade kostnader
  • administrativa kostnader kring hantering av elhandel och kostnader för Kundcenters administration.

Historiskt har elhandelsmarknaden varit en stabil marknad och vi har hållit tillbaka en ökning av den fasta avgiften sedan 2011.

Vad är den nya fasta månadsavgiften? 

  • Den fasta månadsavgiften justeras från 30 kr till 40 kr per månad, inkl. moms.
        (24 kr/mån till 32 kr/mån, exkl moms.)
  • För Anvisat elhandelsavtal justeras den från 30 kr/mån till 45 kr/mån, inkl. moms.
        (24 kr/mån till 36 kr/mån, exkl. moms.)