100 % förnybar el

Hos oss får alla våra privat och företagskunder med vanliga elavtal alltid 100 % förnybar el från en mix av förnybara källor som vind, vatten, bioenergi.

Förnybar el

Förnybar el produceras i energikällor som hela tiden förnyar sig och som därför inte kommer att ta slut inom en överskådlig framtid. Att elen är förnybar innebär inte att den inte har en miljöpåverkan, för det har den i olika grader, men elproduktionen ger låga utsläpp av koldioxid och bidrar därför inte till globala uppvärmingen.

Ursprungsgarantier

Vi säkerställer elens ursprung med ursprungsgarantier som regleras enligt Lag (2010:601) lagen om ursprungsgarantier. Vi köper in så många ursprungsgarantier som behövs för att matcha våra kunders elanvändning.

Ursprungsmärkning privatkunder 2020

100-procent-fornybart.png

CO2 utsläpp 0,0 g/kWh
Kärnbränsleavfall 0,0 g/kWh

Ursprungsmärkning företagskunder med miljöval 2020

100-procent-fornybart.png

CO2 utsläpp 0,0 g/kWh
Kärnbränsleavfall 0,0 g/kWh

Ursprungsmärkning Jönköping Energis totala elmix 2020

jonkoping-energi-totala-energimix-2020.png

CO2 utsläpp 54,82062738 g/kWh
Kärnbränsleavfall  0,000208723 g/kWh

Nordiska elmixen 2020

nordisk-energimix-2020.png

CO2 utsläpp 365,27 g/kWh
Kärnbränsleavfall 0,001182 g/kWh

Vi är ditt lokala elbolag!

Förnybar energi via vind, vatten och bioenergi. Fördelarna med el från oss är många! Vår vinst går också tillbaka till kommunen, till skolor, idrottsplatser, föreningar, kulturarrangemang och grönområden – och till den lokale cyklisten!