100 % förnybar el

Hos oss får alla våra privat och företagskunder med vanliga elavtal alltid 100 % förnybar el från en mix av förnybara källor som vind, vatten, bioenergi.

Förnybar el

Förnybar el produceras i energikällor som hela tiden förnyar sig och som därför inte kommer att ta slut inom en överskådlig framtid. Att elen är förnybar innebär inte att den inte har en miljöpåverkan, för det har den i olika grader, men elproduktionen ger låga utsläpp av koldioxid och bidrar därför inte till globala uppvärmingen.

Ursprungsgarantier

Vi säkerställer elens ursprung med ursprungsgarantier som regleras enligt Lag (2010:601) lagen om ursprungsgarantier. Vi köper in så många ursprungsgarantier som behövs för att matcha våra kunders elanvändning.

Ursprungsmärkning privatkunder 2019

100-procent-fornybart.png

CO2 utsläpp 0,0 g/kWh
Kärnbränsleavfall 0,0 g/kWh

Ursprungsmärkning företagskunder med miljöval 2019

100-procent-fornybart.png

CO2 utsläpp 0,0 g/kWh
Kärnbränsleavfall 0,0 g/kWh

Ursprungsmärkning Jönköping Energis totala elmix 2019

Jonkoping-energi-totala-energimix-2019.png

CO2 utsläpp 63,00099118 g/kWh
Kärnbränsleavfall  0,000325099 g/kWh

Nordiska elmixen 2019

Nordiska-energimix-2019.png

CO2 utsläpp 338,52 g/kWh
Kärnbränsleavfall 0,00142174 g/kWh

Lokal el från lokala krafter

100% förnybar energi via vind, vatten och bioenergi. Oavsett om du bor i lägenhet, villa eller är företagare med egen fastighet har vi elavtal som passar dig. Du kan välja på flera olika typer av elavtal beroende på vad som passar dig.