Samråd i samband med investeringar i vårt elnät

Här listar vi aktuella samråd som vi har kring vårt elnät. Det kan vara både samråd vid nybyggnation eller förlängning av befintliga markavtal.

Aktuella samråd

Just nu har vi inga aktuella samråd för Jönköping Energi Elnät.