Elnätstjänster

Vi erbjuder en rad tjänster utöver att vi bygger, underhåller och reparerar elnätet inom vårt nätområde.

Jönköping Energi Nät AB bygger, underhåller och reparerar elnätet inom vårt nätområde.

Sedan avregleringen 1996 är den svenska elmarknaden fri. Man kan alltså själv välja av vilket elhandelsbolag man vill köpa el. Däremot distribueras din el av oss. Jönköping Energi Nät AB investerar mycket i att vädersäkra nätet dvs att ersätta luftledningar med jordkablar. På så sätt ökar leveranssäkerheten för våra kunder.

Trädbevakning

Vi har luftledningar kvar i vissa områden. Du kan rådfråga oss när träd fälls i närheten av en luftledning. 

Vi ger råd och övervakar så att fällningen sker på ett säkert sätt men vi utför inte själva fällningen. Meddela oss i god tid, gärna fyra arbetsdagar, innan fällningen ska ske så hjälper vi dig.

Permanent frånkoppling 

Permanent frånkoppling innebär att serviskabeln kopplas från permanent och att alla anläggningar som finns tillkopplade på serviskabeln görs spänningslösa, även mätaren demonteras.

Frånkoppling kan bara begäras av anläggningens innehavare eller av någon annan genom fullmakt. Om serviskabeln försörjer fler anläggningar ska alla anläggningsinnehavare skriva under.

När du vill koppla från din serviskabel  fyller du i blanketten "begäran permanent frånkoppling av serviskabel" och skickar in till oss.

Återanslutning vid frånkoppling

Vid återanslutning kopplar vi på spänningen fram till din huvudsäkring, med uttagna säkringar och huvudströmbrytaren frånslagen. 

Anläggningsägaren eller hans/hennes elinstallatör slår på strömmen till huset. Sker återanslutning efter 3 år från frånkopplingen skall offert begäras och elinstallatör skall sända in en för- och färdiganmälan.

 

Elnätstjänster

  • Gatubelysning

    På uppdrag av kommunen sköter vi kommunens gatubelysning. På många håll i staden har vi samarbetat kring att hitta bra belysningsmiljö med hänsyn både till miljö, trafiksäkerhet och trygghet.

  • Kabelfelsökning för dig som behöver hitta kabelfel

    Kabelfelsökning är en servicetjänst med skräddarsydda lösningar till nätägare, elinstallatörer och företag. Vi har en mätbuss med avancerad utrustning för kabelfelsökning och finns mitt i Jönköping.

  • Är du behov av el tillfälligt?

    Om du bygger nytt hus, behöver du förmodligen el även innan den fasta anslutningen är klar. För att få en tillfällig anslutning måste du ha ett byggskåp som ger dig el.

Innan du gräver begär ledningsvisning

Om du ska dränera, bygga till, borra eller gräva på din tomt behöver du veta var dina befintliga ledningar finns.