Vårt nätområde

Jönköping Energi Nät AB ansvarar för elnätet inom vårt område, under tillsyn av Energimarknadsinspektionen. Vårt område sträcker sig från Gränna/Visingsö i norr till Månsarp/Angeredshestra i söder. Inom vårt elnätsområde har Jönköping Energi Nät AB skyldighet och ensamrätt att distribuera el. Det är vi som rycker ut om det blir ett strömavbrott.

Elmontör framför elskåp i Jönköping

Teckna elnätsavtal med oss 

För att vi ska ansluta din anläggning måste du teckna ett elnätsavtal. Det gör du enklast via flyttanmälan. Om det är flera anläggningar ska ett nätavtal tecknas för varje anläggning.

Anvisat elhandelsföretag

Jönköping Energi Nät AB har för sitt nätområde tecknat avtal med Jönköping Energi AB som anvisat elhandelsföretag. Det innebär att du från inflyttningsdatum får deras anvisningsavtal om du inte gör ett aktivt val av elhandelsbolag.

Enligt ellagen ska en elanvändare som saknar elhandlare anvisas ett elhandelsföretag av sitt elnätsföretag. Vad lagen säger är att kunden alltid ska ha tillgång till el. Detta betyder att en ny anläggning inom vårt nätområde blir elhandelskund hos Jönköping Energi AB. 

Vår verksamhet övervakas

Energimarknadsinspektionen granskar vår elnätverksamhet, våra avgifter och vi får inte blanda ihop vår elnätverksamhet med elhandel. Alla elnätsföretag måste upprätta och följa en övervakningsplan. Den ska garantera att vi agerar neutralt, objektivt och icke-diskriminerande och inte otillbörligt gynnar någon aktör på marknaden. Planen ska säkerställa att korssubventionering inte sker mellan integrerade företag.

Varje år lämnar vi en rapport över de åtgärder som vidtagits till Energimarknadsinspektionen, och den publiceras också här.

Övervakningsplan för 2022 (pdf)
Rapport för Jönköping Energi Nät AB 2021 (pdf)

Nätavgifterna granskas i förväg

Energimarknadsinspektionen granskar vårt förslag på en så kallad intäktsram, vilket är summan av de intäkter vi behöver få in under hela nästa period 2024-2027. Dagens period är 2020-2023. En mängd beräkningar ligger till grund för förslaget på intäktsram. Syftet är att långsiktigt hålla elnätet i bra skick och förnya och utveckla det för att möta framtida förväntningar på "smarta elnät". Eftersom olika elnät har olika förutsättningar, skiljer sig kostnader och därmed avgifter åt.

Mer om förhandsregleringen (folder, 4 sidor)

Information om dina rättigheter

Ellagen - Här hittar du hela Ellagen.

Klagoguiden - Ett samarbete mellan Konsumentverket och Allmänna reklamationsnämnden, som hjälper dig vidare.

Konsumentrådgivningen - Kommunal och oberoende konsumentrådgivning för dig som bor i Jönköping, Habo, Mullsjö och Vaggeryds kommuner.

Energi & Klimatrådgivning - Oberoende energi- och klimatrådgivning för dig som bor i Jönköping, Habo, Mullsjö, Sävsjö och Vaggeryds kommuner.

Konsumenternas Energimarknadsbyrå - En självständig och oberoende byrå som kostnadsfritt informerar och ger råd och vägledning i frågor som rör elmarknaden. Detta kan också komma att bli den kontaktpunkt som angivits i ellagens förarbeten att regeringen ska utse.

Allmänna Reklamationsnämnden - Hit kan konsumenten vända sig för att pröva tvister med t.ex. ett elhandels- eller elnätföretag.

Energimarknadsinspektionen - Denna myndighet prövar villkor och avgifter för elanslutningar, tvister kring mätning m.m.