Byte av elmätare

De kommande åren kommer vi att byta ut samtliga elmätare hos våra kunder. Totalt ska 57 000 elmätare bytas ut under perioden 2020-2024.

Varför ska vi byta ut din elmätare?

Regeringen har beslutat att införa nya funktionskrav på elmätarna i Sverige. För att leva upp till kraven behöver alla Svenska elnätsföretag uppdatera eller byta ut alla sina kunders elmätare, även Jönköping Energi. Läs mer om Regeringens beslut här.

 

Hur kommer jag som kund att påverkas?

Du kommer inte att påverkas speciellt mycket av elmätarbytet, förutom ett kortare strömavbrott på cirka 10-20 minuter. Elmätarbytet kostar ingenting extra utan det ingår i den elnätsavgift du redan betalar.

När kommer vi till ditt område?

Vi börjar byta elmätare under andra kvartalet 2020. Vi kommer att skicka ut information till dig, alternativt sätta upp information i ditt trapphus, i god tid innan vi kommer till ditt område.

 

Mer om elmätarbytet

  • Inför elmätarbytet

    Som kund är du själv ansvarig för både elmätarplatsen och att arbetet på elmätarplatsen ska kunna utföras på ett elsäkert sätt. Därför är det viktigt att du tänker på vissa saker inför ditt elmätarbyte.

  • Efter elmätarbytet

    Du behöver inte göra något efter själva bytet. Men är du nyfiken på hur den nya mätaren fungerar kan du läsa om den här.

  • Frågor och svar elmätarbyte

    Det kan vara många funderingar kring elmätarbytet och vi har försökt svara på de vanligaste frågorna.

Vi behöver dina kontaktuppgifter

Om din elmätare finns inomhus behöver vi din hjälp med att komma in för att byta den. Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter, så meddelar vi dig per post när vi kommer och byter din elmätare.

Effekttariff

Alla elnätsabonnemang, förutom lägenheter, kommer framöver att gå över till effekttariff. Vad innebär det? Vi förklarar.

Den nya generationens smarta elmätare

Under ett antal år framöver kommer vi successivt byta ut alla elmätare hos våra kunder. De nya elmätarna ska bland annat trygga en säkrare drift och är ett viktigt steg mot ett smartare elnät. Du kommer att få nya möjligheter att ta del av detaljerad information om din energianvändning. Dessutom kommer vi att kunna se elavbrott direkt och därmed åtgärda fel snabbare.

Nya krav på elmätare

De nya funktionskraven för elmätare beslutades år 2018 av Regeringen, vilket ligger till grund för de elmätarbyten vi kommer utföra de kommande åren.