Din elanläggning

Den plats där din elmätare finns, kallas i vår värld för "Anläggning". Eftersom elmätaren är fjärravläst och mäter den el du förbrukar innebär det att du betalar för elen du använt. Under den kalla årstiden märks det på fakturan, eftersom elförbrukningen ofta ökar då.

Ansvarsgräns elanläggningar

Här hittar du ansvarsgränser för din elanläggning och vår utrustning (pdf)

Dina mätvärden

Via vår mätare samlar vi in mätvärden som ligger till grund för din faktura. Vi hanterar dina mätvärden med försiktighet. Alla våra mätare är fjärravlästa och du kan själv  se dina mätvärden och därmed följa din egen förbrukning. Här hittar du mer infromation om dina mätvärden.

Elmätaren

Elmätaren mäter hur mycket el du som kund använder, mätarna är fjärravlästa. Här har vi samlat mer information om våra mätare och hur det fungerar.

Just nu pågår ett arbete med att byta ut alla våra mätare, det innebär att vi under kommande år kommer byta ut totalt 57 000 mätare.