Effekttariff

Effekttariff gör det möjligt för dig att påverka dina elnätskostnader och samtidigt bidra till ett hållbart energisystem. Med effekttariffer kommer du som kund att få betala för din elanvändning baserat på din faktiska användning av elnätet – det tycker vi är rättvist.

Vad är effekttariff?

En effekttariff är en nättariff som  består av olika typer av avgifter där minst en av de rörliga avgifterna är en avgift för den effekt du använder, det vill säga den mängden el du förbrukar timme för timme. Kunder som har effekttariff betalar elnätsavgiften baserat på sitt utnyttjande av elnätet. Detta ger dig som kund en mer rättvis elnätsavgift och större möjlighet att själv kunna påverka din elnätskostnad. Det innebär också att fakturorna kan komma att variera mellan olika månader beroende på effektuttag.

 

Varför inför Jönköping Energi effekttariff?

I takt med att samhället ställer om och elektrifieringen av fordon och industrier ökar blir också trycket stort på hela energisystemet. Med ökad elanvändning ställs högre krav på ny elproduktion och utbyggnad av elnätet, men vi tillsammans måste också börja använda våra resurser smartare. För att främja ett effektivt nätutnyttjade har Energimarknadsinspektionen beslutat att alla energiföretag ska införa effekttariff senast den 1 januari 2027. Läs mer på Energimarknadsinspektionens webbplats (extern länk)
 
Effekttariffer införs för både privat och företag för att vi tillsammans ska bidra till att elnätet används så effektivt som möjligt och hjälper till att sprida ut elanvändningen över dygnet för att undvika kraftiga effekttoppar och därmed effektbrist. Med införandet av effekttariff kommer du få en större möjlighet att påverka din elanvändning och dina kostnader men du är också med och bidrar till den gröna omställningen.

Effekttariff blir ny prismodell i elnätet

Med den nya prismodellen effekttariff kan du som kund påverka dina elkostnader och samtidigt bidra till ett hållbart samhälle. Den 1 maj 2024 infördes effekttariff för kunder med säkring 80 A och uppåt inklusive högspänningskunder. Våren 2025 kommer kunder med säkring 16-63 A att byta till effekttariff.

Effekttariffer för företag

Har du ett företag? Läs om vad som gäller kring effekttariffer för företag och se beräkningar.

Hur beräknas effekttariffen?

Den elförbrukning du har under en timme beror på hur stor effekt dina apparater förbrukat under just den timmen. Effekttariffen baseras på dina 2 högsta timförbrukningar under en månad, alltså de timmar då dina apparater förbrukat högst effekt. Din elmätare mäter hela tiden aktuell effekt och räknar sedan ut timförbrukningen. Timförbrukningen kan du se i Jönköping Energis app. 

Prismodellen för effekttariff bygger på olika delar. Du betalar dels en fast avgift, dels för hur mycket el du använder (elöverföringsavgift) och dels för hur mycket el du använder på en och samma gång (effektavgift). Detta innebär att du kan påverka din elnätskostnad i högre utsträckning än tidigare. Effektavgiften beräknas månadsvis och debiteras hela året. En höglastsavgift tillkommer men tas enbart ut under den tid på året då elnätet belastas som mest. Den perioden infaller under november - mars, måndag till fredag mellan kl. 07.00-20.00.

Effektavgiften är den del av elnätsavgiften som du som kund kan påverka allra mest för att sänka dina elnätskostnader. Effektavgiften bestäms baserat på de två timmar i månaden som du använder som allra mest el. Genom att sprida ut din elanvändning kan du alltså minska din effektavgift.

effekttariff_uppdelning_NY.png

Timmmedeleffekt_privat.png


I diagrammet till vänster har vi märkt upp två dagar som symboliserar de dagar då ett hushåll haft som högst timförbrukning under två olika timmar. Medelvärdet av förbrukningen under dessa två timmar multipliceras med den aktuella taxan och på så sätt får man fram effektavgiften under månaden.

Exemplet visar effekttoppar under en månad. Hushållets högsta effektuttag under en timme har varit under dag 4 och dag 18.


Få koll på baslasttid och höglasttid

Baslasttid pågår dygnet runt hela året och beräknas på de två högsta timmedelvärdena från två olika dygn under en månad. Höglasttid uppmäts på samma sätt som baslasttid, alltså på de två högsta timmedelvärdena från två olika dygn under en månad.

Skillnaden är att höglastavgiften endast tas ut under den tid av året när vi använder som mest el. Höglastavgift  tillkommer under perioden november - mars, måndag till fredag mellan kl. 07.00-20.00. Den här tiden på året är effektuttaget som störst och elnätet belastas extra hårt

Timmedeleffekt baslasttid_effekttariff_crop.jpg

Exempel baslasttid

Här ser du ett effekttopps timvärde under ett dygn under baslasttid. Effektavgiften under baslasttid baseras på medelvärdet av effekttoppens värde och näst högsta värdet under baslasttid en annan dag under samma månad.

 

 

 

Timmedeleffekt höglasttid_effekttariff_NY_croped.png

Exempel höglasttid

Här ser vi ett exempel på en effekttopps timvärde under ett dygn när det gäller höglasttid. Effektavgift under höglasttid baseras på medelvärdet av effekttoppens värde och näst högsta värde under höglasttid en annan dag under samma månad.


 

Hur kan du påverka elkostnaderna?

Med små förändringar kan du göra stor skillnad på fakturan. 

  • Fördela din elförbrukning över dygnet. I din vardag kan du exempelvis tänka på att laga mat och dammsuga vid olika tidpunkter eller välja att inte tvätta samtidigt som du sätter igång bastun.
  • Genom att planera din användning kan du sänka dina kostnader, men om du istället använder mycket el på samma gång under enskilda timmar, ja då kan kostnaderna bli det motsatta dvs högre och du får en dyrare månadskostnad.
  • Om du kan nyttja elen på andra tider och också fördela elförbrukningen jämnare över dygnet, ja då kan du också påverka kostnaden.

 

effekttariff_1_21.jpg

Bli vardagssmart

Fördela din elförbrukning över dygnet. I din vardag kan du exempelvis tänka på att laga mat och dammsuga vid olika tidpunkter eller välja att inte tvätta samtidigt som du sätter igång bastun

Planera din användning

Genom att planera din användning kan du sänka dina kostnader, men om du istället använder mycket el på samma gång under enskilda timmar, ja då kan kostnaderna bli det motsatta dvs högre och du får en dyrare månadskostnad

Fördela elen jämnt

Om du kan nyttja elen på andra tider och också fördela elförbrukningen jämnare över dygnet, ja då kan du också påverka kostnaden.

Två exempel

För att göra det överskådligt för dig som kund jämför vi två olika familjer en vanlig eftermiddag i oktober.


Test-illustration_2-exempel.jpg

Exempel 1

Familjen Ask kommer hem från jobbet. Pappa Ask går in och sätter igång pastavattnet på spisen. Mamma Ask programmerar laddboxen till elbilen så den ska laddas långsamt under natten och vara fulladdad till morgonen efter. När middagen är uppäten och bordet avtorkat startar de diskmaskinen innan läxor ska läsas och förhöras. För att favoritjeansen ska vara rena till nästa dag startar sonen tvättmaskinen när läxan är gjord. Innan läggdags hängs den blöta tvätten upp.

Genom att familjen Ask planerat och använt varje maskin för sig kan de hålla nere sin effektavgift.
 
o    Total elförbrukning: 18 kWh
o    Högsta timmedeleffekt: 2,5 kW 
o    Månadskostnad för effekten: 110 SEK

Exempel 2

Familjen Ek skyndar hem från jobbet. Pappa Ek laddar elbilen på snabbladdning samtidigt som mamma Ek sätter igång maten på spisen. För att sonen ska kunna ha sina favoritjeans rena tills imorgon startar han tvättmaskinen medan han väntar på att maten ska bli klar. Efter maten startas diskmaskinen innan det är dags att läsa och förhöra läxor.

Eftersom familjen Ek haft igång alla maskinerna samtidigt och koncentrerat sin energianvändning under en kort period får de en högre effektavgift trots att de har samma elförbrukning som familjen Ask.
 
o    Total elförbrukning: 18 kWh
o    Högsta timmedeleffekt: 6 kW
o    Månadskostnad för effekten: 264 SEK

Bra fakta att ha koll på

Vad är effekt?
Effekt är mängden el du använder vid ett visst tillfälle. Om du exempelvis använder elbilsladdning, tvättmaskin och spis samtidigt så blir ditt effektuttag högt under just den tiden. Men om du istället använder dessa efter varandra, så blir ditt effektuttag istället lägre under en längre tid. 
 

Vad är skillnaden på energi och effekt?
Energi är resultatet av det som exempelvis vatten-, sol- och vindkraft producerar och som i slutändan kommer ut som el i uttagen hemma hos dig. Elenergi mäts oftast i kilowattimmar (kWh).  Effekt beskriver hur mycket energi som ett visst föremål förbrukar eller producerar under en viss tid. Effekt mäts oftast i Watt (W).
 

Vad är timmedeleffekt?
Timmedeleffekt är snittet av den effekt du gör av med under en timme - din elmätare mäter hela tiden aktuell effekt och räknar sedan ut timmedeleffekten för varje timme.


Vad är en effekttopp?
Effekttoppar uppstår när belastningen på elnätet är hög på grund av stigande effektuttag och energiförbrukning vid t.ex. elbilsladdning.


Vad är effektbrist? 
Väldigt enkelt sammanfattat uppstår effektbrist när elproduktionen inte räcker till, det vill säga när förbrukningen är högre än tillgången. 


Vad är en kilowattimme?
1 kWh = 1 000 W använt i en timme
Exempel: En dammsugare på 1 000 W som används i en timme = 1 kWh.
En dammsugare på 600 W som används i en halvtimme = 0,3 kWh.

Elnätspriser

Här finns de olika kostnaderna kring elnät samlat. Allt från själva anslutningsavgiften till våra olika priser på abonnemang för elnät.

Mina sidor

På Mina sidor kan du se fakturor, följa energianvändning för både fjärrvärme och elhandel/elnät.

Frågor och svar

Här kan du lära dig mer om effekttariffer och få svar på de vanligaste frågorna.