Effekttariff

Alla elnätsabonnemang med säkring 80 A och uppåt kommer under våren 2024 att gå över till effekttariff. Som steg två kommer även abonnemang med säkring 16-63 A att byta tariff. Dagens effekttariff som tillämpas för större företagskunder kommer att justeras i samband med att de nya effekttarifferna införs.

Vad är effekttariff?

Abonnemang som har effekttariff betalar elnätsavgiften baserat på sitt utnyttjande av elnätet. Detta ger dig som kund en mer rättvis elnätsavgift och större möjlighet att själv kunna påverka din elnätskostnad. Det innebär att fakturorna kan komma att variera mellan olika månader beroende på effektuttag.

 

Vad är effekt?

Effekt är mängden el du använder vid ett visst tillfälle. Om du exempelvis använder elbilsladdning, tvättmaskin och spis samtidigt så blir dit effektuttag  högt under just den tiden. Men om du  istället använder dessa efter varandra, så blir ditt effektuttag istället lägre under en längre tid. Effektavgiften beräknas månadsvis och debiteras hela året. En höglastsavgift tillkommer men tas enbart ut under den tid på året då elnätet belastas som mest. Den perioden infaller under november - mars, måndag till fredag mellan kl. 07.00-20.00.

 

Höglastdel-bild.jpg

Hur beräknas effektavgiften?

Den elförbrukning du har under en timme beror på hur stor effekt dina apparater förbrukat under just den timmen. Effekttariffen baseras på dina högsta timförbrukningar under en månad, alltså de timmar då dina apparater förbrukat högst effekt. Din elmätare mäter hela tiden aktuell effekt och räknar sedan ut timförbrukningen. Timförbrukningen kan du se i Jönköping energis app.

I diagrammet nedan har vi märkt upp två dagar som symboliserar de dagar då ett hushåll haft som högst timförbrukning under två olika timmar. Vi multiplicerar sedan medelvärdet av förbrukningen under dessa två timmar med den aktuella taxan och på så sätt får man fram effektavgiften under månaden.

 

effekttariff_ny_2022.jpg
 

Exemplet ovan visar effekttoppar under en månad. Under dag 4 och dag 18 har hushållet under en timme förbrukat 18 respektive 16 kW.

 

Exempel:

För att göra det överskådligt för dig som kund jämför vi två olika familjer en vanlig eftermiddag i oktober.

 

 • Familjen Ask kommer hem från jobbet. Pappa Ask går in och sätter igång pastavattnet på spisen. Mamma Ask programmerar laddboxen till elbilen så den ska laddas långsamt under natten och vara fulladdad till morgonen efter. När middagen är uppäten och bordet avtorkat startar de diskmaskinen innan läxor ska läsas och förhöras. För att favoritjeansen ska vara rena till nästa dag startar sonen tvättmaskinen när läxan är gjord. Innan läggdags hängs den blöta tvätten upp.

  Genom att familjen Ask planerat och använt varje maskin för sig kan de hålla nere sin effektavgift.
  • Total elförbrukning: 18 kWh
  • Högsta timmedeleffekt: 2,5 kW
  • Månadskostnad för effekten: 110 SEK
    
 • Familjen Ek skyndar hem från jobbet. Pappa Ek laddar elbilen på snabbladdning samtidigt som mamma Ek sätter igång maten på spisen. För att sonen ska kunna ha sina favoritjeans rena tills imorgon startar han tvättmaskinen medan han väntar på att maten ska bli klar. Efter maten startas diskmaskinen innan det är dags att läsa och förhöra läxor.

  Eftersom familjen Ek haft igång alla maskinerna samtidigt och koncentrerat sin energianvändning under en kort period får de en högre effektavgift trots att de har samma elförbrukning som familjen Ask.
   
  • Total elförbrukning: 18 kWh
  • Högsta timmedeleffekt: 6 kW
  • Månadskostnad för effekten: 264 SEK

 

 • effekttariff_1_21.jpg