Priser elnät

Här finns de olika kostnaderna kring elnät samlat. Allt från själva anslutningsavgiften till våra olika priser på abonnemang för elnät.

Vi erbjuder olika typer av anslutningar till vårt elnät beroende på vad du behöver. Oavsett om du behöver el tillfälligt, permanent eller om du producerar el.

Förenklat består elnätspriserna av olika delar:

  1. Anslutningskostnad, en fast avgift för att koppla in en fastighet (anläggning) på vårt elnät. Kostnaden betalas en gång och varierar på var din fastighet finns.
  2. Abonnemangskostnad, beroende på typ av elnätsanslutning  betalar du en fast kostnad per månad/år.
  3. Rörlig del, så kallad överföringskostnad betalas för den el som transporteras till din fastighet och varierar beroende på hur mycket el du använder.
  4. Skatter och avgifter till staten, elnätsbolaget tar på uppdrag av staten in energiskatt. 

Privatperson

Elnätspriser inkl. moms för privatpersoner

Företag

Elnätspriser exkl. moms för företag

Producerar du egen el?

För dig som producerar el och matar ut på vårt elnät krävs ett speciellt produktionsabonnemang. Beroende på storlek på den producerande anläggningen varierar kostnaden.

Energiskatt

Vi betalar energiskatt på all el som används i Sverige. Energiskatten är en lagstadgad skatt i Sverige.

Aktuell skattesats på el
45 öre/kWh (36 öre/kWh exklusive moms) för de flesta kunder i Sverige.

Avtal och villkor

Elmarknaden i Sverige styrs av såväl ellagen, branschens allmänna villkor samt lokala villkor och bestämmelser.