Ersättning och skadeanmälan

Konsumentens rätt är tydlig i ellagen. Du har bland annat rätt att få information i god tid inför förändringar och ersättning för skada vid avbrott.

Reklamation

Konsumentens rätt är tydlig i ellagen. Du har bland annat rätt att få information i god tid inför förändringar och ersättning för skada vid avbrott.

Kontakta gärna vårt Kundcenter om du är missnöjd med någon av våra produkter eller tjänster så hjälper vi dig vidare. 


Reklamationsblankett - här kan du ladda ner blankett som du använder vid reklamationer (pdf)

 

Om du önskar få porto betalt gällande din blankett så kontakta kundcenter så skickar vi ett frankerat kuvert till dig.

 

Blanketten skickas till:

Jönköping Energi Nät AB
Box 5150
550 05
Jönköping

Rätt till ersättning vid avbrott

Avbrottsersättningen gäller alla kunder inom Jönköping Energi Nät:s distributionsområde och som enligt ellagen är elanvändare.

Rätt till ersättning vid skada

Här hittar du information om vad som gäller vid ersättning vid skada.