Vi ansluter dig

Inom vårt elnätsområde ansvarar Jönköping Energi Nät AB för att distribuera el. Vårt elnät omfattar 300 mil och ger 57 000 kunder el. Oavsett om du är i behov av en permament eller tillfällig anslutning vänder du dig till oss. Vårt område sträcker sig från Gränna/Visingsö i norr till Månsarp/Angeredshestra i söder. Inom vårt elnätsområde har Jönköping Energi Nät AB skyldighet och ensamrätt att distribuera el. Vi bevakar, underhåller och avhjälper fel inom vårt nätområde dygnet runt, alla årets dagar. 

Leveranssäkerhet

Vi strävar efter så få avbrott som möjligt, här redovisar vi vår leveranssäkerhet mätt i procent per år. Det inkluderar både planerade och oplanerade avbrott.

2018 2019 2020 2021 2022 2023
99,9959 99,9943 99,9943 99,9968 99,9938 99,9956

(Leveranssäkerhet Jönköping Energi Nät AB i Procent %)

 

LOKAL FLEXIBILITET - ETT SÄTT FÖR ETT MER EFFEKTIVT ELNÄT

Jönköping Energi Nät AB vill kunna köpa flexibilitet av företagskunderna när det finns behov av att minska belastningen i det lokala elnätet. Flexibilitet innebär en förmåga att flytta ett behov till en annan tidpunkt.

Vi ställer om till Effekttariffer

Jönköping Energis nätområde ställer om till effekttariffer 1 maj 2024. Först ut att ställa om är kunder med säkring 80 A och högre inklusive högspänningskunder. Som steg två kommer kunder med säkring 16-63 A att byta till effekttariff. Vad innebär Effekttariff? Vi förklarar.

Elens väg hem till dig

1. Elens väg hem till dig börjar på ett produktionsställe. Som t ex vårt kraftvärmeverk på Torsvik, vind- eller vattenkraftverk eller kanske i några solceller på ett villatak. El kan inte lagras utan måste produceras i samma sekund som du trycker på strömbrytaren. 

2. Från det nationella stamnätet (där spänningen är 400.000 volt) anpassas elens spänning för att fungera först i det regionala nätet (130.000 volt) och slutligen ytterligare för att fungera optimalt i det lokala stadsnätet (40.000 volt ut till fördelningsstationerna). 

3. I fördelningsstationerna går det 40.000 volt in och denna fördelas sedan ut till kvarter och bostadsområden i cirka 10.000 volt.

4. I nätstationen sker ytterligare en transformation när elen fördelas ut till gator och hus. Varje nätstation försörjer cirka 55 hushåll. 

5. Innan elen når fram till din strömbrytare passerar den kabelskåpet. Du samsas med cirka sex grannar om ditt kabelskåp. Nu har dina 230 volt letat sig hem hela vägen till dig!

Illustration över vårt elnäts olika funktioner

Privatperson

Elnätspriser inkl. moms för privatpersoner

Företag

Elnätspriser exkl. moms för företag

Mer om vårt elnät

 • Vårt nätområde

  Jönköping Energi Nät AB ansvarar för elnätet inom vårt område, under tillsyn av Energimarknadsinspektionen. Vårt område sträcker sig från Gränna/Visingsö i norr till Månsarp/Angeredshestra i söder. Inom vårt elnätsområde har Jönköping Energi Nät AB skyldighet och ensamrätt att distribuera el. Det är vi som rycker ut om det blir ett strömavbrott.

 • Anslutning och avtal

  Oavsett om du bygger nytt och behöver en ny tillfällig anslutning, eller om du flyttar och vill teckna ett elnätsavtal så ordnar vi det. Är frågan komplicerad och du inte hittar svaret här, kan du självklart kontakta oss så hjälper vi dig!

 • Priser elnät

  Här finns de olika kostnaderna kring elnät samlat. Allt från själva anslutningsavgiften till våra olika priser på abonnemang för elnät.

 • Elnätstjänster

  Vi erbjuder en rad tjänster utöver att vi bygger, underhåller och reparerar elnätet inom vårt nätområde.

 • Din elanläggning

  Den plats där din elmätare finns, kallas i vår värld för "Anläggning". Eftersom elmätaren är fjärravläst och mäter den el du förbrukar innebär det att du betalar för elen du använt. Under den kalla årstiden märks det på fakturan, eftersom elförbrukningen ofta ökar då.

 • Ersättning och skadeanmälan

  Konsumentens rätt är tydlig i ellagen. Du har bland annat rätt att få information i god tid inför förändringar och ersättning för skada vid avbrott.