Anslutning och avtal

Oavsett om du bygger nytt och behöver en ny tillfällig anslutning, eller om du flyttar och vill teckna ett elnätsavtal så ordnar vi det. Är frågan komplicerad och du inte hittar svaret här, kan du självklart kontakta oss så hjälper vi dig!

Elmontör som skarvar elkabel

Effektbehov vid nyanslutningar

 

Vår erfarenhet från nyanslutningar är att det verkliga effektuttaget är betydligt mindre, än det som beställdes. Som nätbolag ser vi hellre att man har en servis som stämmer bra överens med verkligt effektbehovet, det gör det lättare för oss att bygga effektivare elnät, som i slutändan är till gagn för både oss som nätleverantör, och er som konsumenter.

 

Nedan finns effektuppgifter som är baserade på verkliga data från anslutningar i vårt nät, de är inte att se som en sanning, men kan vara en vägledning vid nyanslutning.

 

Anläggning

Medel av maxeffekt (kW) Maxeffekt (kW)
Bostäder (hyresrätt) 18 106

Lokaler     

31 109
Grundskolor 47 116
Förskolor 25 70
Industri 29 109
Restaurangverksamhet 27 119

 

Ansluta en solcellsanläggning

Har du fått solceller installerade? Så här går det till att ansluta en solcellsanläggning till Jönköping Energis elnät.

Ny elnätsanslutning

För att underlätta för dig har vi tagit fram en illustration som visar hur en elnätsinstallation går till. Kort sammanfattat kontaktar du en elinstallatör som i sin tur sköter om hela installationen.

Innan du gräver begär ledningsvisning

Om du ska dränera, bygga till, borra eller gräva på din tomt behöver du veta var dina befintliga ledningar finns.

Teckna elnätsavtal

Har du flyttat eller byggt nytt hus behöver du ett elnätsavtal. Du som flyttar anmäler detta enkelt till oss via webben. Du kan även kontakta vår kundservice så hjälper de dig.

Avtal och villkor

Vår verksamhet styrs av såväl ellagen, branschens allmänna villkor samt lokala villkor och bestämmelser.