Nytt fjärrvärmepris 2024

Nästa år kommer priset på fjärrvärme från Jönköping Energi att höjas med i genomsnitt 15 procent. Den främsta anledningen till höjningen är de ökade bränsle- och energipriserna i omvärlden som gör att produktionskostnaden för fjärrvärme har ökat markant. Det är framför allt biobränslepriserna som har ökat.

För att möta de ökade kostnaderna kommer Jönköping Energis fjärrvärmekunder i genomsnitt att få en prishöjning med 15 procent år 2024. Jönköping Energi har valt att förändra prismodellen för småhuskunderna för att fördela kostnaderna jämnare över året.

En anledning till att bränslepriserna har ökat är följdeffekten av den säkerhetspolitiska situationen på grund av Rysslands invasion av Ukraina. Fjärrvärmen i Jönköping produceras till betydande del av biobränsle, som är restprodukter från skogen och skogsindustriella verksamheter. Rysslands invasionskrig har lett till att export från dessa länder har stoppats vilket motsvarar cirka 30 procent av världsmarknaden. Situationen har lett till ökade priser på biobränsle i hela Europa. I Sverige och Skandinavien har vi gott om biobränsle och det blir eftertraktat på marknaden, vilket driver upp priserna.

Prisdialog för transparens i prissättningen

Jönköping Energi arbetar med sin prissättning i enlighet med processen för Prisdialogen, vilket är ett system för transparant och rättvis prissättning av svensk fjärrvärme.
Läs mer om Prisdialogen.

Den 5/9 2023 hade Jönköping Energi Prisdialog med fjärrvärmekunder företag. Se presentationen som visades under träffen.

 

fjarrvarme_image_element.jpg

Hur mycket mer blir kostnaden för mig som bor i lägenhet?

Det är svårt att säga exakt, eftersom så många olika saker kan variera. Till exempel hur energieffektivt ditt hus eller din lägenhet är, hur kall vintern blir, hur stor lägenheten är, och så vidare. Men en jämförelse vi kan göra är via Nils-Holgersson-studien. Du kan läsa mer om den, vilka som utför den och varför på den här externa länken.

 

I studien beräknas fjärrvärmekostnaden för ett standardhus och en standardlägenhet för ett år med normalt väder på olika platser i Sverige. Standardlägenheten är i räkneexemplet i studien på 67 kvadratmeter. För en sådan lägenhet så kommer månadskostnaden för fjärrvärme i Jönköping öka med 132 kronor per månad, inklusive moms, med prishöjningen till 2024.

 

Hur mycket mer blir kostnaden för mig som bor i villa?

Även här är det svårt att beräkna exakt hur många kronor det handlar om eftersom hustyp och värmeanvändning kan se så olika ut. Men även för villakunderna är ökningen i genomsnitt 15 %, så om du inte nyligen installerat fjärrvärme kan du därmed ta 2023 års kostnad och öka den med 15 % för att få en bra uppskattning, i alla fall om vädret blir detsamma 2024 som 2023. För vår genomsnittliga villakund innebär det en ökning på cirka 200 kronor per månad, inklusive moms.

 

Däremot gör vi en förändring över året för villakunderna, där vi faktiskt sänker priset något vintermånaderna (december, januari och februari) medan vi höjer det resten av året. Totalt sett ökar kostnaden med 15 % sett på ett helt år. Detta hoppas vi ändå kan hjälpa något i att hantera de tuffaste vintermånaderna genom att kostnadsökningen fördelas jämnare över året.

 

Du kan kontakta vårt kundcenter om du vill veta mer, då de har möjlighet att hjälpa dig räkna mer detaljerat.

 

Fördjupad information

Oberoende vägledning via konsumenternas energimarknadsbyrå
Oberoende vägledning om el, gas och fjärrvärme (energimarknadsbyran.se)

Fjärrkontrollen – beräkning av vad olika typer av uppvärmning skulle kosta för:

Privat: Fjärrkontrollen - Jönköping (fjarrkontrollen.se)
Företag: Fjärrkontrollen - Jönköping (fjarrkontrollen.se)

 

 

För dig som privatperson

Välkommen på fjärrvärmeträff i november.