Nytt fjärrvärmepris 2024

Nästa år kommer priset på fjärrvärme från Jönköping Energi att höjas med 15 procent. Den främsta anledningen till höjningen är de ökade bränsle- och energipriserna i omvärlden som gör att produktionskostnaden för fjärrvärme har ökat markant. Det är framför allt biobränslepriserna som har ökat.

Fjärrvärmepriset höjs 2024

De ökade bränsle- och energipriserna samt inflationen leder till ökade kostnader för produktionen av fjärrvärme. Därför behöver vi höja fjärrvärmepriset med 15 procent från 23 februari 2024.

Varför höjs priset?

Fjärrvärmen i Jönköping produceras till stor del av biobränsle, som är restprodukter från skogen. Rysslands invasionskrig, och efterföljande sanktioner, har lett till stora förändringar på bränslemarknaderna. Tidigare bestod 30 procent av världsmarknaden för biobränslen av ryska skogsprodukter. Dessutom bestod 25 procent av EU:s energiimport av energi med ursprung i Ryssland. Detta fasas nu ut, och då har svenska biobränslen blivit väldigt eftertraktat, särskilt inom Europa, och priserna drivs därför upp kraftigt. Utöver detta har våra övriga kostnader ökat ihop med inflationen.

Prisdialog för transparens i prissättningen

Vi är måna om att du som kund känner dig trygg med din fjärrvärme. Jönköping Energi arbetar med prissättning i enlighet med processen för Prisdialogen, vilket är ett system för transparant och rättvis prissättning av svensk fjärrvärme där både energibranschen och fjärrvärmekunderna är representerade. Läs mer om Prisdialogen.


Den 5/9 2023 hade Jönköping Energi Prisdialog med fjärrvärmekunder företag. Se presentationen som visades under träffen.

Fjärrvärmepris från 23 februari 2024

Prisgrupp 1 Effekt 0-50 kW

 

 

 

Fast pris

 

1900

kr/år

Effektpris

 

961

kr/kW, år

Flödespris

 

2,3

kr/m3

Energipris

jan-feb & dec 

629

kr/MWh

 

mar-apr & okt-nov

370

kr/MWh

 

maj-sep 

124

kr/MWh

Prisgrupp 2 Effekt 51-270 kW

 

 

 

Fast pris

 

8200

kr/år

Effektpris

 

836

kr/kW

Flödespris

 

2,3

kr/m3

Energipris

jan-feb & dec

629

kr/MWh

 

mar-apr & okt-nov

370

kr/MWh

 

maj-sep

124

kr/MWh

Prisgrupp 3 Effekt 271-1 200 kW

 

 

 

Fast pris

 

80 900

kr/år

Effektpris

 

566

kr/kW

Flödespris

 

2,3

kr/m3

Energipris

jan-feb & dec

629

kr/MWh

 

mar-apr & okt-nov

370

kr/MWh

 

maj-sep

124

kr/MWh

Prisgrupp 4 Effekt över 1 200 kW

 

 

 

Fast pris

 

378 100

kr/år

Effektpris

 

319

kr/kW

Flödespris

 

2,3

kr/m3

Energipris

jan-feb & dec

629

kr/MWh

 

mar-apr & okt-nov

370

kr/MWh

 

maj-sep

124

kr/MWh

 

För att ta del av 2023 års fjärrvärmepris som gäller t.o.m 22 februari 2024, läs mer här.

Fördjupad information

Mer information om din rätt att begära förhandling, medling och säga upp ditt avtal hittar du på Fjärrvärmelagen (jonkopingenergi.se) och Dina rättigheter som företagskund av fjärrvärme och fjärrkyla (jonkopingenergi.se)
 

Oberoende vägledning via konsumenternas energimarknadsbyrå
Oberoende vägledning om el, gas och fjärrvärme (energimarknadsbyran.se)

Fjärrkontrollen – beräkning av vad olika typer av uppvärmning skulle kosta:  Fjärrkontrollen - Jönköping (fjarrkontrollen.se)

 

Har du några frågor? Här finns kontaktuppgifter

Gällande information om prisförändring 2024

I oktober 2023 fick du som fjärrvärmekund ett informationsutskick om prisförändringen på fjärrvärme till 2024. Vi på Jönköping Energi bedömde detta utskick som korrekt utformat enligt de lagar och regler som finns. Utskicket till företag lyftes dock i media, där intresseorganisationen Fastighetsägarna ifrågasatte om inte viss avtalsinformation behövde stå direkt i utskicket istället för att hänvisas till via webbsida. För att bringa klarhet tog vi in juridisk expertis som tittade på ärendet. Den juridiska bedömningen landade i att det inte går att med klarhet säga att vi varken gjort rätt eller fel, och det finns ingen rättspraxis på området. För att få ett tydligt svar skulle vi behöva ta frågan till domstol. Att gå till domstol i denna fråga är vi inte intresserade av, och vi valde därför att göra ett nytt utskick i december och skjuta fram tidpunkten för när den nya prislistan börjar gälla. För privatpersoner vill vi dock stå för vårt löfte, som innebar lägre kostnader i januari och februari än motsvarande månader på förra årets prislista. Därför kommer vi att sänka priserna i januari och februari som tidigare aviserats. En förändring som är positiv för kunderna får vi genomföra utan att tidigare ha informerat om det. På så sätt kan vi stå fast vid den prislista som har kommunicerats för privatpersoner.