Våra produkter för fjärrvärme

 • Fjärrvärme företag

  Visa
 • Tillsyn

  Visa
 • Byggvärme

  Visa
 • Komfort

  Visa

Justerade fjärrvärmepriser för 2022

Fjärrvärme är en stabil och långsiktig lösning för uppvärmning, därför är vi måna om att du som kund känner dig trygg med produkten och dess utveckling både när det gäller funktion och pris.

Insyn i prissättningen

Vi måna om att du som kund känner dig trygg med produkten och dess utveckling både när det gäller funktion och pris. Via Prisdialogen kvalitetssäkrar vi tillsammans fjärrvärmen.

Fjärrvärme och miljö

Vår fjärrvärme är ett hållbart alternativ för uppvärmning. Jönköping Energi använder Energiföretagen Sveriges verktyg för att beräkna fjärrvärmen i Jönköpings miljöprestanda.

Vi bygger en ny fjärrvärmeledning för en växande stad

I takt med att Jönköping växer ökar efterfrågan på fjärrvärme och vi behöver öka kapaciteten i fjärrvärmenätet. Därför bygger vi en ny fjärrvärmeledning från kraftvärmeverket i Torsvik till centrala Jönköping.

Nöjda företagskunder

2019 fick vi utmärkelsen Sveriges nöjdaste företagskunder inom fjärrvärme i en kundundersökning gjord av Svenskt kvalitetsindex, SKI. Låt oss tillsammans undersöka möjligheterna för hur ditt företag att byta till fjärrvärme.

Kundcase värme

Idén bakom fjärrvärme är enkel

Via ett slutet kretslopp, ett fjärrvärmenät, levereras varmt vatten till fastigheten, så du får både värme och varmvatten. Kraftvärmeverket fungerar som fjärrvärmenätets pulserande hjärta som sprider värmen i hela staden. Istället för att varje hushåll eller verksamhet har sin egen uppvärmning sköts det centralt och värmen sprids till alla som anslutit sig.

Värmande servicetjänster

Med de värmande servicetjänsterna Bas, Tillsyn, Komfort och Komplett hjälper vi dig skapa bra komfort och optimera din fastighet driftekonomi.

Kan du få fjärrvärme?

Fjärrvärme finns i stora delar av Jönköping, Huskvarna och Gränna tätort. Att ansluta sig är smidigt och prisvärt. Kolla var det finns fjärrvärme.

Fjärrvärme tål att jämföras

Det kan vara svårt att överblicka alla kostnader för olika uppvärmningsformer. Få en överblick med hjälp av vår "Fjärrkontroll". Du ser vad fjärrvärme kostar för just ditt hus och jämföra denna med kostnaden för några alternativa uppvärmningsformer.

Vi hjälper dig

Låt oss på Företagsrelationer hjälpa dig med frågorna kring fjärrvärme och dess servictjänster.

Frågor och svar

Fjärrvärme är i grunden väldigt enkelt och smidigt att använda. Men det kan finnas frågor eller funderingar.