Så fungerar fjärrvärme

Idén bakom fjärrvärme är enkel. Varmt vatten i ett slutet kretslopp, lite som kroppens eget blodomlopp. Med kraftvärmeverket som pulserande hjärta sprider fjärrvärmenätet värme i en hel stad. Istället för att varje hushåll eller verksamhet har sin egen uppvärmning sköts det centralt och värmen sprids till alla som anslutit sig.

Illustration över hur ett kraftvärmeverk fungerar

På kraftvärmeverket på Torsvik är det avfall och restprodukter från skogen, som grenar och toppar, som eldas. Värmen från elden värmer upp fjärrvärmevattnet som pumpas ut från kraftvärmeverket genom rör i marken. På sin väg genom fjärrvärmenätet passerar vattnet fjärrvärmecentraler som i sin tur värmer upp varmvatten och elementvatten till bostäder och lokaler. Det svalnar på vägen, men på tillbakavägen är det fortfarande varmt nog för att till exempel hålla gågator och vägar isfria. Tillbaka i kraftvärmeverket värms vattnet upp igen och fortsätter cirkulera i kretsloppet. 

 

Fjärrvärme och miljö

Vår fjärrvärme är ett hållbart alternativ för uppvärmning. Jönköping Energi använder Energiföretagen Sveriges verktyg för att beräkna fjärrvärmen i Jönköpings miljöprestanda.

Hållbar värme

Vi vill gärna ge dig ett konkurrenskraftigt erbjudande för att ansluta dig till fjärrvärmenätet.