Värme på dina villkor

Ingen fastighet är den andra lik, därför skapar vi alltid lösningar efter dina behov. Men för att göra det ännu enklare att vara kund hos oss har vi paketerat ihop fjärrvärme med tjänster och tillval för att ge dig en överblick av de värmande tjänster som kan underlätta i din vardag.

Vilken värmelösning passar dig bäst?

Behovet av service kopplat till fjärrvärmelösningen varierar beroende på verksamhet och fastighet. Trots att fjärrvärme är en pålitlig värmekälla består fjärrvärmecentralen av tekniska komponenter som behöver underhållas. Detta kan delas mellan oss eller så tar vi hand om allt, beroende på dina önskemål. Med våra tilläggstjänster sparar du tid och kan tryggt lämna drift och underhåll till oss på Jönköping Energi.

trappan-2-600x250.jpg

Genom att välja en fjärrvärmelösning från Jönköping Energi får du en effektiv och bekymmersfri uppvärmningsform och god driftekonomi.

Fjärrvärme Bas

Fjärrvärme Bas passar dig som bara är i behov av uppvärmning, som kanske har en egen driftorganisation.

 

Tjänsten innehåller:

 • Leveranssäker fjärrvärme
 • Bastjänsten – Envis. Webbverktyg där du enkelt kan följa upp din energianvändning.

 

fjarrvarme_tillsyn.jpg

Tillsyn

Tillsyn passar dig som utöver fjärrvärme vill ha årlig tillsyn till din värmecentral.

I tillsynsavtalet får du tillgång till vår beredskap dygnet runt och rabatterade priser för felavhjälpande underhåll mot offert.

Tjänsten tillsyn innehåller:

 • Allt som ingår i Fjärrvärme Bas
 • Tillsyn av fjärrvärmecentral
 • Energirapport en gång/år för förebyggande underhåll

 

fjarrvame_komfort.jpg

Komfort

Komforttjänst är helhetslösningen där Jönköping Energi tar hand om driften av din fjärrvärmecentral. Du kan tryggt förlita dig på att Jönköping Energi tar ansvar för din värmecentral.

 

I komfortavtal får du en jämn och stabil inomhustemperatur, en helhetsbild av din fjärrvärmecentral, kvalificerat handhavande som ger dig lägre kostnader för drift och underhåll, samt längre teknisk livslängd. Du får större möjlighet att öka driftnettot på fastigheten och god driftekonomi.

Tjänsten Komfort innehåller:

 • Allt som ingår i Tillsyn
 • Leverans av överrenskommen inomhustemperatur
 • Anslutning till driftcentral för övervakning, optimering och larmmottagning
 • Förebyggande underhåll
 • Installation och kontinuerlig drift- och temperaturövervakning via extra rumsgivare
 • Dialog och avstämning. I samband med driftmöte får du rapport med energistatistik, värmekostnader, info om centralen, det utförda arbete samt förslag till förbättringar

 

fjarrvarme_komplett.jpg

Komplett

Med Komplett tar Jönköping Energi ett helhetsansvar för uppvärmningen av din fastighet. Och du får en bekväm helhetslösning och service.

Tjänsten Komplett innehåller:

 • Allt som ingår i Komforttjänst
 • Jönköping Energi tar helhetsansvar för värmecentralen och att den fungerar över tid
 • All installation och underhåll ingår
 • Står för investeringen av ny värmecentral samt åtgärder vid ev. fel eller avbrott.​

 

Beställ en servicetjänst

 • Fjärrvärme företag

  Fjärrvärme företag

  Visa
 • Fjärrvärme tillsyn

  Fjärrvärme tillsyn

  Visa
 • Fjärrvärme komfort

  Fjärrvärme komfort

  Visa
 • Fjärrvärme komplett

  Fjärrvärme komplett

  Visa

Möjliga tillval

Om du vill energieffektivisera kan du bl.a. välja till mätsignal, energistatus och Envis Plus med larm. Läs mer om dem och våra andra energioptimeringsstjänster.

Personlig kontakt

Vi på Företagsrelationer hjälper dig anpassa tjänsterna för din verksamhet!