Pris för fjärrvärme

Se priserna för 2024

Fjärrvärmepriser för företag 2023

Prisgrupp 1 Effekt 0-50 kW

 

 

 

Fast pris

 

1650

kr/år

Effektpris

 

836

kr/kW, år

Flödespris

 

2,0

kr/m3

Energipris

jan-feb & dec 

547

kr/MWh

 

mar-apr & okt-nov

322

kr/MWh

 

maj-sep 

108

kr/MWh

Prisgrupp 2 Effekt 51-270 kW

 

 

 

Fast pris

 

7100

kr/år

Effektpris

 

727

kr/kW

Flödespris

 

2,0

kr/m3

Energipris

jan-feb & dec

547

kr/MWh

 

mar-apr & okt-nov

322

kr/MWh

 

maj-sep

108

kr/MWh

Prisgrupp 3 Effekt 271-1 200 kW

 

 

 

Fast pris

 

70 350

kr/år

Effektpris

 

492

kr/kW

Flödespris

 

2,0

kr/m3

Energipris

jan-feb & dec

547

kr/MWh

 

mar-apr & okt-nov

322

kr/MWh

 

maj-sep

108

kr/MWh

Prisgrupp 4 Effekt över 1 200 kW

 

 

 

Fast pris

 

328 800

kr/år

Effektpris

 

277

kr/kW

Flödespris

 

2,0

kr/m3

Energipris

jan-feb & dec

547

kr/MWh

 

mar-apr & okt-nov

322

kr/MWh

 

maj-sep

108

kr/MWh

Prislista fjärrvärme 2023

Ursprungsmärkt fjärrvärme

Pris ursprungsmärkt fjärrvärme Tilläggspris 35 kr/MWh (exkl moms)

Fjärrvärme – byggvärme

Priset på fjärrvärmen består av två priskomponenter. Energipris 620 kr/MWh Flödespris 2,00 kr/m³. Priset uppdateras en gång per år. 

Fjärrvärme – tillsynsavtal

Fjärrvärmecentral

Fast kostnad per månad och anläggning

Prisgrupp 1 (effekt 0-50 kW) 125 kr/mån
Prisgrupp 2 (effekt 51-270 kW) 175 kr/mån
Prisgrupp 3 (effekt 271-1200 kW) 300 kr/mån
Prisgrupp 4 (effekt över 1200 kW) Enligt offert

Din fastighets prisgrupp står på fakturan.

Fjärrkylecentral

Fast kostnad per månad och anläggning

Samtliga effektstorlekar 200 kr/mån

 

Arbetskostnad vid felavhjälpning

  Avtalskund Ej avtalskund

Helgfri vardag kl 7-16

Startavgift per besök

500 kr/h

0 kr

900 kr/h

0 kr

Övrig tid

Startavgift per besök

900 kr/h

600 kr

1250 kr/h

700 kr

Minsta debitering: 1 timme. Denna prislista gäller fr.o.m. 2021-09-01 och tills vidare. Alla priser är exklusive moms.

 

Fakturering

Fjärrvärmefakturan kommer en gång i månaden. Vi fakturerar alltid verklig förbrukning, eftersom vi fjärravläser eller läser av alla värmecentraler manuellt. Preliminärfakturor kan förekomma då det pga åsknedslag inte fungerar att få in fjärravläsningar. Om du har frågor om fakturan, kontakta Kundservice, 036- 10 82 20.

 

Avtal och villkor

Allmänna villkor    
Tekniska bestämmelser (Lokala)    
Tekniska bestämmelser (Svensk fjärrvärme)    
Fjärrvärmelagen    

 

Tilläggstjänster     

Mätsignal

 

Den påverkbara delen av ditt fjärrvärmepris består av tre delar:

priser-fjarrvarme-foretag-oversikt.png

Effektdel

Vi mäter medeleffekten för varje dygn. Det som sedan ligger till grund för effektdelen är de fem dagar då effektuttaget varit som störst under de senaste 12 månaderna. De två högsta värdena tas bort och övriga tre används för beräkningen av ett medelvärde. I effektdelen ingår även grundavgiften som en mindre fast del.

Energidel

Energipriset är uppdelat i tre olika prisnivåer. Ett vinterpris (dec-feb), ett vår/höstpris (mar-apr/okt-nov) och ett sommarpris (maj-sep).*

 

* Vår värmeproduktion sker till stor del genom av förbränning av restavfall. Under sommaren ger det ett lågt energipris. När det blir kallare startar vi anläggningar som kräver dyrare bränsle. I produktionsmixen ingår även spillvärme, förädlade biobränslen såsom träpulver och pellets, och en viss del olja.

Flödesdel

Vi mäter mängden varmvatten som passerar din fjärrvärmecentral och för det betalar du ett pris per kubikmeter.

Att vara aktiv lönar sig

Som du ser är det tre delar som påverkar din sammanlagda årskostnad och kan ha följande fördelning som exempel.

 

För att sänka din förbrukning går det att arbeta aktivt med var och en av dessa. Ett tips är att se över dina kommande investeringar utifrån prismodellens förutsättningar. Du kommer att se på din faktura vad dina åtgärder gett för resultat.

fjarrvarme-kost-aktiv-diagram.jpg

 

I PRISDIALOGEN GER VI VÅRA KUNDER INSYN I VÅR PRISSÄTTNING

Fjärrvärme är en stabil och långsiktig lösning för uppvärmning, därför är vi måna om att du som kund känner dig trygg med produkten och dess utveckling både när det gäller funktion och pris.

Jämför fjärrvärme - den tål att jämföras

Det kan vara svårt att överblicka alla kostnader för olika uppvärmningsformer. Få en överblick med hjälp av vår "Fjärrkontroll". Du ser vad fjärrvärme kostar för just ditt hus och jämföra denna med kostnaden för några alternativa uppvärmningsformer.

Vi hjälper dig gärna

Att ha en bättre kontroll när och var energin används innebär minskade energikostnader, bättre inomhusmiljö och mindre miljöbelastning. Vi kan hjälpa dig att få en bättre inblick i prismodellens tre delar och komma med förslag på åtgärder till energieffektivisering. Ett exempel på åtgärd för att hålla ner effekttopparna, när det är som kallast, är att ha en välisolerad fastighet, en väl intrimmad anläggning och ett effektivt värmesystem.