Effekttariffer ger möjlighet att styra elnätskostnaderna

2024-04-30

Jönköping Energi Nät ställer om till effekttariff 1 maj 2024. Först ut att få effekttariff blir kunder med säkring 80 A och uppåt inklusive högspänningskunder. Som steg två kommer kunder med säkring 16-63 A, förutom lägenhetskunder, att byta till effekttariff.

Effekttariffen baseras på de två högsta timförbrukningarna under en månad, alltså de timmar då effektuttaget är som högst. Elmätaren i en fastighet mäter hela tiden aktuell effekt och räknar sedan ut timförbrukningen.

– Kunder som har effekttariff betalar elnätsavgiften baserat på sitt utnyttjande av elnätet. Detta ger dig som kund en mer rättvis elnätsavgift och större möjlighet att själv kunna påverka din elnätskostnad. Det innebär också att fakturorna kan komma att variera mellan olika månader beroende på effektuttag, säger Johan Granath, ansvarsområdeschef elnät och stadsnät.

Varför inför Jönköping Energi effekttariff?
I takt med att samhället ställer om och elektrifieringen av fordon och industrier ökar blir också trycket stort på hela energisystemet. Med ökad elanvändning ställs högre krav på ny elproduktion och utbyggnad av elnätet. För att lyckas måste elanvändarna också börja använda resurser smartare. För att främja ett effektivt nätutnyttjade har Energimarknadsinspektionen beslutat att alla energiföretag ska införa effekttariff senast den 1 januari 2027.

– Effekttariffer införs för både privat och företag, men som ett första steg börjar de nya tarifferna för företag att gälla den 1 maj 2024. Våren 2025 kommer vi att ställa om även för kunder med säkring 16-63 A. Vi kommer kontinuerligt att jobba med att sprida information och kunskap så våra kunder ska känna sig så förberedda som det går, säger Johan Granath.

Mer information
En effekttariff är en nättariff som består av olika typer av avgifter där minst en av de rörliga avgifterna är en avgift för den effekt som kunden använder, det vill säga den mängden el kunden förbrukar timme för timme.

Läs mer på vår webbplats


Läs mer på Energimarknadsinspektionens webbplats (extern länk)

Kontaktperson
Jönköping Energis presstelefon
036-10 82 45