Välkommen på studiebesök

På våra studiebesök berättar vi om hur vi genom förbränning av avfall och biobränsle gör värme och el till Jönköping.

På grund av rådande läge kring ökad smittrisk av Corona (covid-19) så tar vi inte emot grupper. Beslutet gäller tillsvidare.