Koncernen Jönköping Energi

Jönköping Energi ägs av Jönköpings kommun och är en koncern som omfattar fyra bolag. Koncernen har en politiskt tillsatt koncernstyrelse och en gemensam vd samt företagsledning.

Koncernen består av ett huvudbolag:

Jönköping Energi AB
Organisationsnummer: 556015-3354

Samt tre dotterbolag:

Jönköping Energi Nät AB
Organisationsnummer: 556449-7575

Huskvarnaåns Kraft AB
Organisationsnummer: 556043-4960

 

Netsam AB
Orgnr 559132-5864

 

Hållbarhets- och årsredovising 

Se bolagens Hållbarhets- och årsredovisning.

Koncernledningen

Se vilka som ingår in Jönköping Energis koncernledning.

För ett hållbart Jönköping

Allt vi gör och inte gör påverkar vår miljö. Genom att välja Jönköping Energi bidrar du till vårt arbete för en bättre miljö och ett hållbart Jönköping.