Vi jobbar för ett hållbart Jönköping

Vi har en samhällsviktig funktion, att förse våra kunder med el, fjärrvärme och stadsnät i vardagen och att utveckla nya smarta lösningar som tar oss in i framtiden. Vi finns nära våra kunder och tillsammans med dem vill vi bidra till ett hållbart samhälle.

 

Vårt klimatlöfte

Vi vill bli fossilfria så snabbt som möjligt och det pågår många samarbeten och initiativ som ska ta oss mot att så småningom bli klimatpositiva. Här är vårt klimatlöfte.

En god kraft för ett gott samhälle

Som ditt lokala energibolag har vi en tydlig och viktig roll. Med visionen om att vara ”En god kraft för ett gott samhälle” arbetar vi för att skapa förutsättningar för ett en hållbart växande kommun.

Redovisningar och miljövärden

Alla kan göra något - mer om hållbarhet

  • Hur jobbar vi med hållbarhet?

    Hållbarhet är en naturlig del i vår verksamhet och i vårt uppdrag. Vår vision är att vara en god kraft för ett gott samhälle. Alla kan inte göra allt, men alla kan göra något! Här beskriver vi några av de sakerna vi gör för ett hållbart Jönköping.

  • Vårt bidrag till FN:s globala mål

    För oss är det självklart att vara en god kraft och bidra till ett hållbart samhälle. Vi har valt ut några mål som vi fokuserar mer på.

  • Miljöcertifiera din byggnad

    Är du fastighetsägare och intresserad av att miljöcertifiera dina byggnader så finns det flera olika certifieringsmodeller. Vanligast förekommande är den svenska certifieringen ”Miljöbyggnad” som vi har valt att fokusera på här. Vi kan också hjälpa till om ni är intresserade av Green building, LEED och BREEAM.

ISO 14001_2015.jpg

Vårt miljöarbete

Vår verksamhet ska bidra till utveckling av ett långsiktigt hållbart samhälle och medverka till samhällets kretsloppsanpassning och resurshushållning.

Det uttrycks i vår hållbarhetspolicy, som ligger till grund för hela vår verksamhet. Vi är certifierad enligt ISO 14001 vilket innebär att vi ständigt arbetar med mål och rutiner för miljöarbetet. Varje år görs revisioner av en oberoende revisor, för att säkra att vi uppfyller kraven.

Hämta hållbarhetspolicy

Hämta certifikat 

Uppförandekod för leverantörer

Robust_FtgCert_Anl_RGB-150x150.png

Robust fiber

Vi är stolta över att vara certifierade enligt standarden Robust fiber som är ett koncept att säkerställa kvalitén i svenska fibernät.

Sverige behöver fibernät som är byggda på ett robust sätt. Robust fiber är ett branschgemensamt koncept med syfte att ge tydlig vägledning till dig som vill bygga eller upphandla robusta och driftsäkra fibernät.

Hämta vårt certifikat (pdf)

Läs mer om Robust fiber på deras webbplats

Visselblåsare om något inte står rätt till

Förhoppningsvis är missförhållanden eller oegentligheter inte något som ska förekomma i vår verksamhet, men om du ändå misstänker att det förekommer kan du anmäla detta.