För leverantörer och blivande leverantörer

För oss är det viktigt att skapa långsiktiga och hållbara relationer med våra leverantörer. Vi vill ha nära samarbeten där vi kan utvecklas tillsammans. Vi arbetar kontinuerligt med att skapa förutsättningar för strategiska, systematiska och hållbara inköp.

En viktig hållbarhetsaspekt är att de produkter och tjänster vi köper in har en hög kvaltiet och att servicenivån kan möta upp våra behov. Vi följer hela tiden utvecklingen på marknaden för att kunna utvärdera nya potentiella leverantörer för att hitta de mest konkurrenskraftiga när det gäller kvalitet, leverans, kostnad och funktion. 

Upphandling

Vi publicerar våra upphandlingar på webben. Du kan också skicka in en intresseanmälan om du är intresserad av att bli leverantör till oss.

Uppförandekod och miljökrav

För att kunna bli leverantör hos oss krävs det att ni samtycker till vår uppförandekod. Uppförandekoden baseras på FN:s Global Compact med de tio principerna om mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och affärsetik. Utöver uppförandekoden ställer vi miljökrav på alla leverantörer som kan ha en betydande miljöpåverkan.

Inköpspolicy

Vi strävar efter att varje enskilt inköp ska motsvara bästa möjliga affär ur ett helhetsperspektiv:
 

  • Kundnytta för Jönköping Energis kunder
  • Att verksamhetens mål kan nås
  • Optimerat ekonomiskt utfall sett till livscykelperspektiv och hållbarhetsaspekter
  • Ständiga förbättringar i vår leverantörsrelation
     

Vi strävar också efter att samordna inköp i organisationen för att uppnå bästa möjlliga effektivitet och resursanvändning.

Har du frågor, kontakta oss via epost upphandling@jonkopingenergi.se

Aktuella upphandlingar

Här kan du gå vidare för att visa våra aktuella upphandlingar eller lämna en intresseanmälan för att bli leverantör.

Uppförandekod

För att kunna bli leverantör hos oss krävs det att ni samtycker till vår uppförandekod. Utöver uppförandekoden ställer vi miljökrav på alla leverantörer som kan ha en betydande miljöpåverkan.