Flexlösning med fjärrvärme ska bidra till energieffektivisering

2024-06-26

I ett nytt affärsutvecklingsprojekt avser Jönköping Energi tillsammans med kund testa sätt att reglera och optimera fjärrvärmesystemet i en flerfamiljsbostad. Projektet syftar till att utforska nya tjänster inom effektstyrning av fjärrvärmenätet, utan att det ska påverka inomhusklimatet.

- Vi utforskar möjliga affärsmodeller och lösningar för effektstyrning gentemot fastighetsägare, som går under arbetsnamnet Fjärrvärme Flex. Som en del i projektet kommer tester genomföras tillsammans med en kund, säger Mats Palmérus, ansvarsområdeschef Innovation och utveckling på Jönköping Energi.

Målet är att hjälpa fjärrvärmekunder att kapa kostnader och få ned sin energiförbrukning. Genom att koppla upp och styra strategiskt utvalda fastigheter ska Jönköping Energi kunna hantera både effekttoppar i fjärrvärmenätet och ekonomiskt optimera produktionen på ett sätt som alla inblandade tjänar på.

- Intresset för att minska klimatpåverkan och bidra med värmeflexibilitet för att hålla nere effektkostnader är stor hos fastighetsbolag. Vi hoppas detta pilotprojekt kommer bidra med en fördelaktig lösning till våra kunder inom en snar framtid, fortsätter Mats Palmérus.

Kapa effekttoppar gynnar alla parter
Att minska effekttopparna har blivit allt viktigare de senaste åren, även för fjärrvärmeproduktionen. Precis som i elsystemet gynnar det alla parter att kapa effekttopparna för att minska miljöpåverkan och slippa dyr produktion. Det är också en viktig förutsättning för att på ett bättre sätt kunna fördela den energi som finns i fjärrvärmenätet mellan områden, så att fler fastigheter kan få fjärrvärme med nuvarande produktion.

- I projektet kommer vi styra effekten från fjärrvärmesystemet in i byggnaden under kortare perioder, på ett sätt som inte påverkar inomhusklimatet för de som bor och vistas där, berättar Dan Bruhn, ansvarsområdeschef Värme och kyla på Jönköping Energi.

Exakt vilken utrustning som krävs och hur tjänsten till fastighetsbolag ska vara utformad är ännu inte bestämd, utan tillsammans med kund ska olika alternativ av styrning, optimering och kapacitet testas, mätas och analyseras.

Det är många företag som arbetar med flexibilitet för ett optimerat energisystem. Om pilotprojektet faller väl ut kommer Jönköping Energi ligga i framkant med flextjänster inom fjärrvärme.

- När många fjärrvärmekunder bidrar till flexibilitet kan systemet hantera större effekttoppar och optimera värmeproduktionen mer effektivt. Detta leder till en mer stabil och pålitlig värmeleverans, ger lägre kostnader samt en mer hållbar energiförsörjning. Detta är attraktivt för både fastighetsägare och boende, avslutar Mats Palmérus.

Kontakt
Jönköping Energis presstelefon
036-10 82 45