Flexibilitet ska hjälpa elnätet

2024-03-08

Jönköping Energi och övriga elnätsbolag runt om i Sverige jobbar hårt med att hitta lösningar för att undvika kapacitetsutmaningar i nätet och använda nätet på effektivast sätt. Det är en förutsättning för omställningen mot ett mer elektrifierat samhälle inom till exempel industri- och transportsektorerna.

Ett sätt att jobba med kapacitetsutmaningarna är att använda sig av flexibilitet, eller flex. Flex innebär att elnätskunder kan stödja stabiliteten i elnätet genom att sänka konsumtionen under utvalda timmar och få betalt för det. Jönköping Energi utreder just nu hur en sådan lösning skulle kunna se ut här i Jönköping.

– Vi har ett projekt som undersöker om det finns intresse hos våra företagskunder att medverka på en lokal flexmarknad, säger Erika Antonsson som är projektledare hos Jönköping Energi. Vi förstår att detta är något nytt, och relativt okänt, men vi ser att en flexmarknad kan vara en möjlig väg att gå för att använda elnätet på ett smartare sätt.

Ett nytt regelverk, ny teknik i form av styr- och kontrollsystem och en ökad belastning på elnätet skapar förutsättningar för en ny typ av tjänst som innebär att man som kund kan få betalt för att sänka sin elanvändning under utvalda timmar. Genom att styra ned konsumtionen av el kan företagskunder få ersättning för hur mycket effekt man styrt ned samt under hur många timmar. Om man som kund är flexibel med sin elanvändning går det både att bidra till att elektrifieringen av samhället kan fortsätta i hög takt, samtidigt som kunderna kan få betalt.

– En av våra viktigaste uppgifter är att bygga ett framtidssäkrat energisystem för Jönköping. Men vi klarar det inte själva. För att klara elektrifieringen och klimatutmaningen behöver alla goda krafter hjälpas åt, säger Erika Antonsson.

I dagsläget finns det lokala flexmarknader i Göteborg och Stockholm som avlastar de lokala elnäten.

– Vi är jätteintresserade av vad företagskunderna tycker. Är en flextjänst något som man kan tänka sig att vara med i? I dagsläget tror vi att flexibiliteten kommer att utnyttjas ett fåtal timmar under vintern när det är som högst last i elnätet. Vi uppmuntrar nyfikna kunder att höra av sig till oss för att prata mer, säger Erika Antonsson.

Läs mer här https://jonkopingenergi.se/eln...

Kontakt för att veta mer
Erika Antonsson
Projektledare Lokal flex
036-10 83 49