Regnets påverkan på Jönköping Energis vattenkraft

2023-09-04

Trots omfattande nederbörd runt om i landet under sommaren, har Jönköping Energis områden inte drabbats i någon stor utsträckning. Strategiska förberedelser med eventuella åtgärder planerades, men har inte behövt nyttjas. Under försommaren var vattennivån i sjöarna i området extremt låg på grund av de höga temperaturerna men är nu på normala nivåer.

- Vi startade säsongen med extremt låga nivåer i sjöarna på grund av det varma vädret under våren. Produktionen av vattenkraft stod mestadels still i början av sommaren, säger Anders Alvin, anläggningsägare på Jönköping Energi.

Nivåerna har nu stigit efter sensommarens nederbörd och Jönköping Energi har åter börjat släppa vatten i Huskvaraån för att producera el. Vattnet släpps från Nätaren, Ylen och Stensjön. Även om sommaren har varit regnig så har inga extrema flöden förekommit.

- De senaste veckornas regn har gjort att även vi fått släppa vatten bredvid tuben, dit allt vatten annars leds för att producera el. Men vi har fortfarande inga extrema höga flöden. Andra områden har varit mer drabbade än vi, avslutar Anders.

Vi har alltid en noga bevakning på vattennivåerna och är beredda att agera med lämpliga åtgärder vid behov.

Huskvarna kraftstation - en trygg elproduktion.

Medelproduktion ca 40.000.000 kWh/år vilket motsvarar 2.500 elvärmda villors behov.
2 generatoraggregat på 7.500 kW vardera
Vid full effekt – 15.000 kW passerar ca 15.000 liter vatten genom turbinerna varje sekund.