Startskott för mer förnybar el till Huskvarna

2024-05-30

Jönköping Energi har under flera år förberett för att kunna ta emot produktion från en ny vindkraftpark i Lyckås som ligger i närheten av Kaxholmen. Det är Lyckås Vindkraft som bygger parken, E.ON som tar emot produktionen och som i sin tur anlitar Jönköping Energi Nät för att få ut produktionen i nätet. Idag spänningssätts kablarna som kopplar ihop Huskvarna fördelningsstation med vindkraftparken.

Projektet för att möjliggöra mottagandet av förnybar vindkraftel från Lyckås har varit pågående i Huskvarna under tre års tid. För att göra det möjligt har den befintliga fördelningsstationen i Huskvarna byggts om till en helt ny framtidssäkrad station, belägen bredvid Vårdcentralen.

– Vi har gjort ett stort jobb med att förstärka för både mottagande av produktion och leverans av el till Huskvarna med omnejd. Vi har bland annat bytt ut kabel mot Gränna för förbättrad leverans, men framför allt har vi jobbat med att gräva ny kabel till vindkraftparken, säger Karl-Johan Mannerback, enhetschef för planering och kundanslutning hos Jönköping Energi. Kort summerat kan man säga att vårt elnät blir säkrare, större och mer modernt.

Huskvarna fördelningsstation tar emot produktion
När Lyckås Vindkraft skulle bygga vindkraftverket fanns det inte tillräckligt med kapacitet i E.ON:s egna lokalnät för att ta emot produktionen av el från samtliga vindkraftverk. Därför kom E.ON överens med Jönköping Energi om att leverera in delar av elproduktionen från vindkraftverken till Jönköping Energis nät. Vindkraftverken är anslutna till två fördelningsstationer, en som vidare ansluts till E.ON:s nät och en som vidare ansluts till Jönköping Energis elnät. Jönköping Energi kommer ta emot drygt 40 MW produktion från nio av vindkraftverken. Totalt är den installerade effekten 58,5 MW för hela parken.

– Vi har haft ett fruktbart samarbete i ett viktigt projekt för att öka eltillgången i elområde 3 och 4, där behovet är störst. Tillskottet stödjer energiomställning, hållbar utveckling, samt stärker den regionala industrins konkurrenskraft och främjar ekonomisk tillväxt och innovation, säger Peter Hjalmar, regionchef syd på E.ON.

Mer förnybar el
Driftsättningen av vindkraftparken kommer att bli i början av juni, men redan nu är Jönköping Energi redo att ta emot produktionen. Den första tidplanen vi jobbade med hade som måldatum att vindkraftparken skulle anslutas till vintern 2025 så det är många i projektet som jobbat hårt för att möjliggöra spänningssättning av kablarna till stationen ett halvår tidigare.

– Det känns riktigt kul att kunna göra det möjligt att förse elnätet med mer förnybar el. Vindkraftelen från våra redan befintliga verk i Brahehus, vattenkraften från Huskvarna och Röttle, kraftvärme från Torsvik, solelsproduktion och nu ännu mer vindel från Lyckås innebär att vi totalt har cirka 200 MW ansluten elproduktion till vårt elnät, säger Karl-Johan Mannerback. Det maximala effektbehovet i hela Jönköping Energis elnät är cirka 230 MW.

Fakta vindkraftparken i Lyckås

  • 13 vindkraftverk, 4,5 MW per verk
  • Rotordiameter 150 m, rotorbladen är 74 m
  • Nacellhöjden på vindkraftverken är 105 m med en totalhöjd om 180 m
  • Totalt 58,5 MW produktion (varav 40,5 MW ansluts till Huskvarna)
  • 13 km lång 52 kV kabel, dimension 3x1x800 mm2, som förbinder Lyckås med Huskvarna fördelningsstation


Kontakt
Jönköping Energis presstelefon
036-10 82 45