Det energismarta hemmet skapar möjlighet att optimera energianvändningen

2024-05-24

Förmågan att styra och optimera energianvändningen har blivit mer och mer central, både för enskild individ och för samhället i stort. Energibolag likt Jönköping Energi spelar en viktig roll i att bidra med tekniska lösningar som gör det enkelt att styra energianvändningen i bostaden. Något som är positivt både för kundens elräkning och för att jämna ut elanvändningen vilket stöttar elsystemet i stort.

Samhället står inför stora och komplexa klimatutmaningar som kräver att gemensamma resurser börjar användas så smart som möjligt. Här har Jönköping Energi en pådrivande roll för Jönköpingsregionens klimatomställning. Till exempel sker omställningar av energisystemet genom förnybar energiproduktion, elektrifiering av fordon, laddboxar, flexibla resurser, smarta styrsystem och batterier.

En del i omställningen är att ge både privatpersoner och företag möjlighet att kunna visualisera och styra sin energiförbrukning på olika sätt.

– Vi har gjort ett strategiskt val på Jönköping Energi, säger Jenny Kongseryd, chef för affärsutveckling hos Jönköping Energi. Vi kommer erbjuda våra kunder ett paket med flertalet tjänster så de får bättre förutsättningar att bli mer energismarta och samtidigt stötta omställningen till ett fossilfritt samhälle och stabilt energisystem.

Smart laddning - en del av det energismarta hemmet
Hos Jönköping Energi pågår det flera olika initiativ för att utveckla tjänster. Ett exempel är tjänsten Smart laddning av elbil. Om kunden har elhandelsavtal med Jönköping Energi finns tjänsten Smart laddning tillgänglig i Jönköping Energis app. Med Smart laddning kan kunden styra sin elbilsladdning till de timmar på dygnet som elpriset är som lägst och på så sätt bidra till att balansera elnätet samt få en lägre kostnad. Detta kräver att kunden har timprisavtal med Jönköping Energi. Tjänsten är helt automatiserad, det enda kunden behöver tänka på är att ansluta laddkabeln och ange när bilen skall vara färdigladdad.

Jönköping Energi arbetar för fullt med att utveckla fler liknande tjänster för att kunna styra och optimera energianvändningen.

– Vi är inne i en väldigt spännande tid. Vår vision för Det energismarta hemmet, som är det samlingsnamn vi har för tjänsterna som riktar sig till privatpersoner, är att kunden ska kunna ha full koll på sin fastighet och automatiskt kunna styra och optimera energiförbrukningen. Vi uppmuntrar alla våra kunder att hänga med i utvecklingen framåt, för här kommer det gå undan, säger Jenny Kongseryd.

Redan i dag kan privatpersoner som äger elbil och som har elhandelsavtal med Jönköping Energi använda funktionen Smart laddning genom Jönköping Energis app.

Mer information
Läs om hur vi tillsammans tar krafttag - Energismart för framtiden
Läs mer om det energismarta hemmet

Kontaktperson
Jönköping Energis presstelefon
036- 10 82 45