Fjärrvärmepriset höjs nästa år

2023-09-07

Nästa år kommer priset på fjärrvärme från Jönköping Energi att höjas med i genomsnitt 15 procent. Den främsta anledningen till höjningen är de ökade bränsle- och energipriserna i omvärlden som gör att produktionskostnaden för fjärrvärme har ökat markant. Det är framför allt biobränslepriserna som har ökat.

En anledning till att bränslepriserna har ökat är följdeffekten av den säkerhetspolitiska situationen på grund av Rysslands invasion av Ukraina. Fjärrvärmen i Jönköping produceras till betydande del av biobränsle, som är restprodukter från skogen och skogsindustriella verksamheter. Rysslands invasionskrig har lett till att export från dessa länder har stoppats vilket motsvarar cirka 30 procent av världsmarknaden. Situationen har lett till ökade priser på biobränsle i hela Europa. I Sverige och Skandinavien har vi gott om biobränsle och det blir eftertraktat på marknaden, vilket driver upp priserna.

För att möta de ökade kostnaderna kommer Jönköping Energis fjärrvärmekunder i genomsnitt att få en prishöjning med 15 procent år 2024.

– Vi förstår att en höjning av uppvärmningskostnaderna kan bli tufft för den redan utsatta ekonomin hos våra kunder. Men vi vill skicka med våra kunder att känna sig trygga i valet av fjärrvärme, då fjärrvärme fortsatt är ett väldigt konkurrenskraftigt alternativ som uppvärmning, säger Dan Bruhn, Affärsområdeschef Värme och kyla på Jönköping Energi.

Jönköping Energi har valt att förändra prismodellen för småhuskunderna för att fördela kostnaderna jämnare över året.

– På så sätt kan vi till och med sänka räkningen de tuffaste vintermånaderna, medan övriga månader höjs i pris. Vi plattar på så sätt ut kurvan över året, säger Dan Bruhn.

Jönköping Energi arbetar med sin prissättning i enlighet med processen för Prisdialogen, vilket är ett system för transparant och rättvis prissättning av svensk fjärrvärme.

Mer information
Oberoende vägledning om el, gas och fjärrvärme (energimarknadsbyran.se)

Prisdialogen

Fjärrkontrollen – beräkning av vad olika typer av uppvärmning skulle kosta för:
Privat: Fjärrkontrollen - Jönköping (fjarrkontrollen.se)
Företag: Fjärrkontrollen - Jönköping (fjarrkontrollen.se)

Kontakt för journalister
Jönköping Energis presstelefon
036-10 82 45