Jönköping Energi inspekterar elledningar

I veckan genomförs en inspektion av elledningar med helikopter för att säkerställa framtida strömleveranser till fastigheter.

2017-11-06

Jönköping Energi har 250 km luftledningar för högspänning. För att säkerställa strömleveransen till fastigheter besiktigar vi ledningarna en gång per år med hjälp av en lågflygande helikopter.

– Genom att flyga på låg höjd kan vi på ett smidigt och kostnadseffektivt sätt inspektera ledningarna och dess omgivning, säger Björn Palm, projekteringsingenjör på Jönköping Energi. 

Arbetet börjar redan imorgon med besiktning av Gränna och Visingsö för att i mitten på veckan övergå till Norrahammar och Taberg. Hela flygningen beräknas vara klar på fredag. 

Varje år besiktas det luftburna högspänningsnätet. Genom att visuellt undersöka elledningar och stolpar kan framtida skador och risker minimeras.

– Vi har 25 mil ledningar och 2825 stolpar att hålla koll på. För att få ett så driftsäkert nät som möjligt gör vi många olika slags besiktningar, där helikopteröversynen är en. Är det så att vi hittar något som kan utgöra en framtida risk för avbrott anmäler jag problemet till driften som åker ut direkt och åtgärdar problemet, berättar Björn Palm.

Kontaktperson
Björn Palm, projekteringsingenjör. tfn 036-19 18 27