Jönköping Energi skriver under manifest att främja elfordon

Utsläppen från transportsektorn måste minska för att Sverige ska nå miljömålen och då behövs eldrivna fordon. Därför har Jönköping Energi undertecknat Almedalsmanifestet som Fortum Charge & Drive och Energiföretagen Sverige startat. Tillsammans vill aktörerna vända sig till regeringen för att driva på utvecklingen snabbare.

2016-09-22

Utsläppen från transportsektorn måste minska för att Sverige ska nå miljömålen och då behövs eldrivna fordon. Därför har Jönköping Energi undertecknat Almedalsmanifestet som Fortum Charge & Drive och Energiföretagen Sverige startat. Tillsammans vill aktörerna vända sig till regeringen för att driva på utvecklingen snabbare.

Hos Jönköping Energi pågår arbetet med att bygga laddstoplar. Det är framförallt en satsning på publika laddstationer för allmänheten i Jönköping med omnejd som byggs ut med start hösten 2016. Jönköping Energi kommer att äga och förvalta laddstolparna. Tillsammans med Charge & Drive erbjuds en enkel och rikstäckande tjänst för laddning av elbilar.

De eldrivna fordonen kommer att behövas för att nå miljömålen till år 2030. För att kunna lyckas med det måste aktörer inom elbilssektorn samla sina insatser. Bland annat måste det finnas ett ekonomiskt incitament till dem som satsar på laddtjänster, laddteknik och andra smarta tjänster.

– Vi tycker utvecklingen kring laddinfrastrukturen är mycket viktig och därför har vi undertecknat Almedalsmanifestet. Vi tror att utvecklingen av elbilar kan vara en stor del i att lyckas med våra miljömål, säger Erik Wiström, chef för energitjänster på Jönköping Energi.

Om Charge & Drive

Bakom det nordiska nätet som Jönköping blir en del av, står Charge & Drive som förutom i Sverige finns i Norge, Island och Finland. Detta innebär att det blir enklare för elbilsägare som vill åka klimatvänligt även längre sträcker.

Kontaktperson
Erik Wiström
Chef för energitjänster, Jönköping Energi
036-10 83 04