Jönköping Energi söker samarbetspartner för solcellsanläggningar

Jönköping Energi söker samarbetspartner för att erbjuda sina kunder möjlighet att själva producera el för eget bruk och sälja överskott av solcellsproducerad el tillbaka till Jönköping Energi.

2016-06-27

Jönköping Energi söker samarbetspartner för att erbjuda sina kunder möjlighet att själva producera el för eget bruk och sälja överskott av solcellsproducerad el tillbaka till Jönköping Energi.

- Vi kommer förhoppningsvis ha en, alternativt två, leverantörer inom solcellsanläggningar som vi samarbetar med och kan erbjuda bra solcellslösningar till nästa år till både privatpersoner och företag som vill producera egen el, säger Johan Ihrman inköpsansvarig, Jönköping Energi.

Installationerna riktar sig i första hand mot privatkunder men kan komma att omfatta företag och andra större fastighetsägare. Liknande satsningar hos andra energibolag och branschen som helhet visar att intresset för solcellsproducerad el finns och beräknas motsvara upp till 100 anläggningar inom de närmaste tre åren.

Kontaktpersoner:
Erik Wiström
Projektledare och Chef för Elhandel och Energitjänster
tfn 036-10 83 04

Johan Ihrman
Inköpsansvarig
tfn 036-10 83 10