Om Jönköping Energi och elnätsbolagets vinster

Jönköping Energi Nät AB har cirka 80 miljoner i vinst år 2014. Elnätet försörjer ca 55 000 hushåll och anläggningar i kommunen. Som nätägare och operatör har vi ansvar för att leverera energi inom kommunen till både hushåll, företag och offentlig verksamhet. Ett uppdrag som innebär både ett ansvar för förvaltning, underhåll och utveckling.

2016-03-08

Jönköping Energi Nät AB har cirka 80 miljoner i vinst år 2014. Elnätet försörjer ca 55 000 hushåll och anläggningar i kommunen. Som nätägare och operatör har vi ansvar för att leverera energi inom kommunen till både hushåll, företag och offentlig verksamhet. Ett uppdrag som innebär både ett ansvar för förvaltning, underhåll och utveckling.

Att äga ett elnät innebär investering och ansvar på lång sikt. Jönköping är en expansiv region och varje år tillkommer cirka 300-400 anslutningar i nätet. Anslutningsavgiften redovisas som en del av vinsten och omfattar både utbyggnad och underhåll. Anslutningsavgiften används för att bygga ut och underhålla nätet under en 30 års period.

Vårt elnät är öppet för alla aktörer på elmarknaden. Elnätet är en monopolverksamhet som kräver tillstånd från Energimarknadsinspektionen. Myndigheten övervakar också prissättningen av nättjänsten.

-Ett bra resultat är nyckeln till bra tillgänglighet och låga nätavgifter. Tack vare effektiviseringar och smarta investeringar kan vi hålla en låg elnätsavgift och har inte höjt priset sedan 2011, säger Sven-Olof Johansson, Affärsområdeschef Elnät.

Vad används vinsten till?
Vinsten som genereras årligen används dels för utbyggnad av nätet i kommunen, dels för underhåll samt återbäring, vinst tillbaka till våra ägare det vill säga Jönköpings kommun. Vinsten används i förlängningen till alla som bor och verkar i kommunen.

  • Nya anslutningar ca 20 miljoner
  • Vinst tillbaka till kommunen ca 20 miljoner
  • Resterande del ca 40 miljoner underhåll, förvaltning och utbyggnad

Nästan 100 procent leveranssäkerhet
Att underhålla nätet är viktigt. Idag har nätkunder till Jönköping Energi nästan inga avbrott. De senaste åren ligger leveranssäkerheten på 99,99 procent, något vi är mycket stolta över. Som kund hos oss kan man känna sig trygg med att vi förvaltar och utvecklar Jönköping Energis elnät. Bland annat har vi under många år vädersäkrat stora delar av nätet vilket innebär att vi gräver ner kablar så att vi inte är beroende av vädret på samma sätt som tidigare.

Vad betalar man i nätavgift?
Nätavgiften för våra kunder ligger på 11:e lägsta plats i Sverige enligt Nils Holgerssons rapport som görs årligen över nätbolag i Sverige. Elnätsavgiften är i snitt ca 20 % av den totala elräkningen, 40 % är skatter och avgifter och 40 % är elhandel.

Som elnätskund betalar du en anslutningsavgift som en engångssumma. Anslutningspriset beror på storleken (serviskabel) och avståndet mellan kunden och vår anslutningspunkt.

Mer information
Sven-Olof Johansson, Affärsområdeschef Elnät tfn 036-10 81 62