Höjd elberedskapsavgift 1 juli - retroaktivt för hela 2024

Den 1 juli trädde en förändrad förordning om elberedskapsavgift, nätövervakningsavgift och elsäkerhetsavgift i kraft. Ändringen innebär att elberedskapsavgiften höjs med 130 procent. Höjningen är nödvändig då avgiften tidigare inte täckte de ökande kostnaderna för elberedskapsåtgärder.
 

Avgiften baseras på uttagspunkt och spänningsnivå och höjs nu från 1 juli från 39,20 kronor till 90 kronor per lågspänningspunkt och från 2 129 kronor till 4 897 kr per högspänningsuttagspunkt och år. Ändringen träder i kraft 1 juli men gäller för helåret 2024.
 

Jönköping Energi Elnät kommer att inkludera höjningen i den fasta elnätsavgiften senare under året. Vi kommer då debitera för hela årets höjning vid detta tillfälle.


Nya avgifter för 2024

Lågspänningspunkt

Elberedskapsavgiften  ingår i den fasta elnätsavgiften.
Avgiften för 2023 var 39,20 kr/ år. Den nya elberedskapsavgiften för 2024 är 90 kr/ år.

Högspänningspunkt 

Elberedskapsavgiften  ingår i den fasta elnätsavgiften.
Avgiften för 2023 var 2129 kr/år.  Den nya elberedskapsavgiften för 2024 är 4 897 kr/år. 

 

Vad är elberedskapsavgift?

Elberedskapsavgiften är en årsavgift som ska finansiera den del inom Svenska Kraftnät som ansvarar för de beredskapsåtgärder som behövs för att förebygga, motstå och hantera sådana störningar i elförsörjningen som kan medföra svåra påfrestningar på samhället. Avgiften är momsbelagd. Den är en myndighetsavgift och kan inte påverkas av elnätsbolag.  Mer om avgiften finns att läsa hos Elsäkerhetsverket

Privatperson

Elnätspriser inkl. moms för privatpersoner

Företag

Elnätspriser exkl. moms för företag